Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
MÙA KỶ NIỆM
Tâm Chơn

 

Tháng tư - mùa Phật đản
Mùa sen ngát bên hồ
Mùa phượng hồng nở rộ
Mùa kiết hạ an cư.
 
Mùa kỷ niệm hình như
Chưa một lần lỗi hẹn
Mà sao niềm lưu luyến
Quanh quẩn bước đi về!
 
Chiều đối diện mình tôi
Mênh mang làn gió nhẹ
Chút tơ tình rất khẽ
Thoảng qua miền hư không.

Mùa Phật đản-Pl.2551-2007

 

 


Vào mạng: 27-4-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang