Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

MƠ NGÀY KHÔNG CHIẾN TRANH

Liên Hoa


 • Không ai có quyền nhân danh bất cứ lý do gì để dẫm lên thân xác con người. Sự im lặng chính là đồng loã. Con người phải lên tiếng và thế giới phải lên tiếng, ngưòi Phật cũng không ngoại lệ. Tiếng nói của người con Phật đối với chiến tranh, đối với sự tàn sát con người là tiếng nói của lương tâm. Với những sinh vật nhỏ bé, người Phật còn chùn tay không dám sát, huống hồ là thân xác con người. Ngày nào còn máu đổ thịt rơi, còn vô minh hận thù, ngày đó sứ mạng của ngườon Phật vẫn còn- đó là  tiếng nói sáng suốt của loài Sư tử Hống- giữa những vọng tưởng của con người. Mong rằng mọi người cùng mang tâm Bồ Đề tiến bước.

   

   

   

   

   

   

  MƠ NGÀY KHÔNG CHIẾN TRANH

   

  Em chỉ còn lại chén cơm nguội

  Không đủ cho gia đình ba người

  Cha trên đường rừng núi, hành quân

  Bao năm tháng qua, cả nhà không ai gặp mặt

  Mẹ nằm đó, xác thân thờ ơ mòn mõi

  Cơn bệnh làm mẹ buông xuôi

  Chỉ có ba về sẽ là thuốc hồi sinh cho mẹ

  Em biết mẹ sẽ cười tươi

  Sau bao ngày sống đợi chờ

  Nhưng ba vẫn bặt tin

  Chiến trận vẫn còn dài

  Dài như hơi thở dài não nuột của mẹ

  Chén cơm nguội thiếu những thức ăn, lạt lẻo

  Nhưng là gia tài nhà em còn lại hôm nay

  Nếu có nồi canh rau dền hay canh rau mồng tơi

  Ôi thực sự là hạnh phúc như  em mơ ước

  Nìềm hy vọng là những thức ăn ngon

  Nhưng bom vẫn rộn rả như tiếng trống trường

  Tiếng nổ thật lớn, vang rền

  Những mãnh đạn đã chia lìa cả ba người

  Cát phủ đen chén cơm

  Những hạt cơm nâu không còn

  Em sẽ ăn cát, mẹ ăn cát và đứa em còn nhỏ sẽ ăn cát

  Nhưng gia đình em, hình hài đâu còn nguyên vẹn

  Thèm chén cơm cát, nhưng không ăn được

  Sao không để mình em chết để mẹ và em của em đuợc sống

  Để chờ đợi ngày ba về

  Dù thiếu em, nhưng vẫn còn mẹ và em nhỏ

  Nếu không, ngày ba sẽ ra sao???

  Một ngày cuối Thu
  Cư sĩ Liên Hoa

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang