Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Mái Nhà Tâm Thức

Tâm Chơn Chánh (MNS)


 • Đôi mắt tâm tư vốn nhiệm mầu

  Đâu lần trong đục giữa đêm thâu

  Chẳng vương lụy đắm vào tai chướng

  Ẩn nhẫn trông chờ giữa bể dâu

   

  Có biết ngày nao sẽ trở về

  Mái nhà quên lãng giữa cơn mê

  Ruổi rong một kiếp người si dại

  Bỏ mảnh vườn tâm luống não nề

   

  Lẩn quẩn xoay vòng lợi với danh

  Cuống cuồng thao thức giữa năm canh

  Bao lần nhớn nhác... Chưa lần hỏi !

  Hương ấm đêm tàn chợt thoáng nhanh

   

  Giòng sông uốn khúc chảy mù khơi

  Đục quánh  sao  xuyên rõ cảnh đời

  Chớp thấy... Ngang mày đầu bạc trắng

  Bỗng... Nở nụ cười điểm trên môi

   


  Vào mạng: 12-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang