Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Khúc độc hành

  Tâm Chơn


 • Từ ta cát bụi hư không

  Qua miền tục luỵ về trong cuộc đời

  Đeo mang oan trái kiếp người

  Gánh gồng bao nỗi khóc cười tử sinh.

   

  Từ ta làm cuộc đăng trình

  Hành trang chỉ mỗi nghĩa tình chân quê

  Dặm trường mấy nẻo sơn khê

  Bước mòn lữ thứ lối về còn vương.

   

  Từ ta gối mộng bên đường

  Phiêu linh ngày tháng phố phường buồn tênh

  Chạnh lòng chợt nhớ chợt quên

  Ngập ngừng vấp phải chông chênh hị thành.

   

  Từ ta dừng bước độc hành

  Phong sương dầu dãi tàn canh muộn phiền

  Vây tròn một thuở truân chuyên

  Lê thê vọng tưởng đảo điên mịt mù.

   

  Từ ta quay gót lãng du

  Trở về nguồn cội tâm từ ngàn phương

  Nghe đời gõ nhịp tà dương

  Gởi trao nhau khúc vô thường trong veo!

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang