Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
KHAI THỊ VONG LINH
Tâm Chơn

 • Cuộc trần thế là trò dâu bể

  Họp rồi tan như thể gió mây

  Bất thường, biến chuyển, vần xoay

  Hôm qua còn đó mà nay đâu rồi ?

  Bởi mạng sống tất hơi yếu ớt

  Kiếp nhân sinh thoáng một giấc mơ

  Trăm năm thay đổi ván cờ

  Sấm vang, chớp giật, tựa hồ chiêm bao.

  Vong linh hỡi! Trần lao nghiệp chướng

  Lò oan khiên thiêu nướng con người

  Luân hồi sanh tử không thôi

  Xuống lên ba cõi, say mê sáu đường.

  Thêm nỗi bệnh tai ương hoạn nạn

  Thuở thai nhi đến mãn cuộc đời

  Mấy người sống vẹn yên vui

  Giữa vòng trần thế chơi vơi biển sầu.

  Dù là kẻ sang giàu quyền tước

  Hay nghèo hèn mạt nhược như nhau

  Đều cùng chung một nỗi đau

  Vì duyên, vì nợ xiết bao buộc ràng.

  Đời đã vậy thở than chẳng được

  Bởi gieo nhơn nhiễm trước vọng tình

  Trót mê tài, sắc, lợi, danh

  Lu mờ tâm trí, đua tranh hận thù.

  Nên ngàn kiếp lu bu không dứt

  Bả vinh hoa nô nức bước vào

  Mặc cơn sóng dậy ba đào

  Ôm mùi phú quí lộn nhào tử sanh.

  Vong linh hỡi! Cái thân còn mất

  Thì có gì bền chắc mà ham

  Rõ ràng muôn việc cõi trần

  Chết rồi tay trắng có mang được gì?

  Vậy giờ đây hãy suy nghĩ lại

  Quyết vượt qua cửa ải trầm luân

  Một lòng theo Phật tu thân

  Rèn tâm sửa tánh lần lần thoát ra.

  Cõi Ta bà chỉ là quán trọ

  Chúng sanh là bách bộ lữ hành

  Theo dòng sanh tử lộn quanh

  Bỏ quên xứ sở an thân Niết bàn.

  Này vong linh! Nay nhân duyên mãn

  Thì xin đừng ngao ngán đường về

  Dù trải bao cảnh khiếp ghê

  Dù bao đe doạ bốn bề hang sâu.

  Xả tâm tưởng gom thâu từ trước

  Diệt tham sân si bước lỡ lầm

  Chuyên lòng niệm Phật định tâm

  Quê hương Cực lạc vững chân đường về

  Vong linh hỡi! Xa rời luyến tiếc

  Cái giả thân, tài vật, gia đình

  Đừng gây thêm khổ cho mình

  Vì âm dương đã chia hình cách xa.

  Hãy gấp niệm Di Đà Phật hiệu

  Định tâm thần quán chiếu đừng quên

  Bồ đề quả Phật quyết lên

  An vui vĩnh kiếp giác tâm tròn đầy.

  Chùa Phật Đà
  Hà Tiên, tháng 10/2002
  Tâm Chơn

   


  Vào mạng: 1-12-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang