Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

ĐẦU NĂM KHAI BÚT

Trần Kiêm Đoàn

California, Giao Thừa Đinh Hợi; 200


 • Năm Mới thắp nhang cầu hạnh phúc

  Xông trầm lên đuổi bụi ta bà

  Đi hái lộc cắm lên đời trong đục

  Mong tìm Ta rất thật ở trong Ta

  Đến là qua... Xuân đời xuôi ngược

  Vui là buồn dâu bể chen nhau

  “Tự do là thư thái trong ràng buộc

  “Hạnh phúc là an nhiên giữa khổ đau

   


  Vào mạng: 15-2-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang