Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Giao Xuân
Xuân Đinh Hợi 2007

 • Giao Xuân

   Xuân đến giao duyên với cuộc đời

  Cái tình vạn vật chẳng phân đôi

  Đất trời say đắm bao lần hẹn

  Vì thế nàng Xuân mới mĩm cười

   

  Tịnh Xuân

   Lại một mùa Xuân đến bên đời

  Đất trời vạn vật mãi vần trôi

  Ung dung tự tại không ngằn mé

  Nào biết buồn vui lẫn nụ cười

   

  Điểm Xuân

   Ngàn cánh hoa Xuân khoe sắc tươi

  Nắng mai rộn rả điểm môi cười

  Xuân về ý đẹp nồng hương giấy

  Bút mực nẩy dòng thơ cuốn trôi

   


  Vào mạng: 1-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang