Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
CHIỀU TRÊN BẾN ĐỔ.
 (Kính tặng Thầy Hoằng Mãn. Trụ Trì Chùa Phú Hậu. Tp Huế)

 •  Thả hồn trôi giữa hương giang

  Thần kinh cố quận hiên ngang một thời

  Đôi làn khói tỏa mù khơi

  Thuyền rồng vài chiếc rong chơi khắp dòng.

   

  Rặng tre khóm trúc nghiêng vòng

  Tà dương đổ xuống mêng mông ngàn trời

  Gió chiều lướt nhẹ nơi nơi

  Lá vàng mấy chiếc ngấn vơi cận bờ.

   

  Cầu tre kết thể đơn sơ

  Ngàn non ẩn khuất sóng mờ cuốn ngang

  Tựa mình trên bến hương giang

  Chuông chùa Phú Hậu vọng vang phố phường

   

  Càn khôn kết nối yêu thương

  Chợt nhìn bốn phía sa sương lúc nào

  Bến quê mầu nhiệm biết bao

  [1]Hương giang nhất phiến nguyệt, Sao diệu kỳ.

  (Mạnh Thu- kỷ niệm Phú Hậu)

  [1] . trích câu “ Hương giang nhất phiến nguyệt” trong bài: Hương Giang của Nguyễn Du

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang