Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cảm Niệm Ân Đức và hành trạng
 của Hòa Thượng Thích Mãn Giác
          Viên tịch lúc 8 giờ 30 sáng ngày 22-8-Bính Tuất
              tại Cali - Hoa Kỳ. 58 Tăng Lạp. 78 thế tuế.
Thích Nhật Tân kính bái.

 •  Tháng 8 Bính Tuất, mây trời vần vũ, đã cuốn hút một vì sao

  Ngày hai mươi hai, vầng dương biến hiện, che khuất một vì tinh đẩu

  Phiêu du ba cõi, rung bản Huyền Không, độc tấu

  Phiêu lãng sáu đường, gảy khúc Mãn Giác, độc hành

  Bảy mươi tám năm diêm phù, trổi nét ngọc tinh anh

  Năm mươi tám năm Pháp Lạp, reo Nguyên Cao bất hoại

  Biển đục trần gian, tâm bồ đề bất thối

  Sanh tử sự đại, hạnh Bồ Tát, khứ lai

  Chung thỉ hữu vô, liễu triệt, tất kỳ tài

  Pháp thân như thị, thường chơn, tất kỳ ngộ

  Giữa Thánh - Phàm, nói thì dễ nhưng đồng không phải dễ

  Giữa Giác - Mê, hiểu thì dễ nhưng chứng khó vô vàn

  Nên những bậc trượng phu vào ra đại lộ thênh thang

  Thắp Đuốc Tuệ nhiệm mầu rạng soi đêm dài tăm tối

  Ngài như đại bàng, vỗ cánh tầm không, qua khỏi

  Nhưng để lại khung trời bao dấu nét nhớ thương

  Ngài đã thong dong trên muôn hướng ngàn phương

  Nhưng để lại đó đây bao chân tình trìu mến

  Từ Thiên Minh trụ trì, đến đại diện Cao Nguyên Trung Phần, một bến

  Từ Thanh Niên, Văn Hóa, đến Vạn Hạnh Phó Viện Trưởng điều hành, một phương

  Bao nhiêu lần tổ chức Đại Lễ Phật Đản

  Thành phố Sài Gòn rợp bóng cờ bay ngũ sắc, rạng rỡ phi thường

  Phó Chủ Tịch Giáo Hội Tăng Già Thế Giới, uy nghiêm đường đường

  Thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, tỏa chiếu kim cương

  Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo tại Hoa Kỳ, son sắt kiên cường

  Hơn hai mươi tác phẩm trước tác, dịch thuật, góp phần văn hóa Đạo, giá gương

  Hàng mấy trăm thi phẩm, thi ca Việt trải chiếu mời đạo pháp, quê hương, tình tự

  Bao tầng lớp sinh viên học sinh, mến áo sân trường, lưu giữ

  Bao tầng lớp thanh niên, Phật tử, nhuận ân giáo dưỡng, khắc ghi

  Thời Pháp Nạn dấn thân, vượt thoát, kinh qua cao đẹp tuyệt kỳ

  Thời Quốc Nạn Bảy Lăm, cả nước lặng chìm phù tang trôi nổi

  Thời thế thế thời, cuồng phong bão thổi

  Kiếp lưu vong, không nói tiếng từ ly

  Mảnh hồn đau, ai cơ cảm tư nghì

  Mang tâm lực, vẽ hồn thiêng Tổ Quốc

  “Mái Chùa che chở hồn Dân Tộc

  Nếp sống muôn đời của Tổ Tông”

  Quốc hồn, Quốc túy, Quốc phong

  Quê hương, Đạo Pháp theo dòng thời gian

  Việt Nam văn hiến năm ngàn

  Việt Nam - Phật Giáo hai ngàn đan thanh

  Hài hòa nước sữa trong lành

  Tương dung một mối, tương sanh một dòng

  Chống ngoại thuộc, độc quyền, bất nghĩa

  Chống ngoại bang, vong bản, phi nhân

  Có mà phi, thì có vẫn hoàn không

  Không mà hữu, ngàn đời không mất một

  Đạo Pháp - Dân Tộc đã muôn đời bất diệt

  Phật Giáo - Quê Hương sẽ muôn thuở trường tồn

  Cát đá, thau chì, dù lẫn lộn ngà ngọc, vàng son

  Trang sử Việt vẫn lọc nung chiếu diệu

  Ngài tạm ẩn thân, mỉm nụ hoa hàm tiếu

  Pháp lữ còn đây, kết những đóa vô ưu

  Cho Việt Nam - Phật Giáo mãi kế thế truyền lưu

  Cho Phật Giáo - Việt Nam trải dài non nước Việt

  Hôm nay, quốc nội hải ngoại, phương gần phương xa

  Tăng Ni tiễn Ngài bên bờ sóng biếc

  Tín đồ tiễn Ngài bến nước xanh xanh

  Nẻo Tây quy đã đáo lộ an lành

  Hạnh độ sanh làm sao không thôi thúc

  Hai câu đó, bản hùng ca hành khúc

  Hai câu đó, bản tình tự dung thông

  “Mái Chùa che chở Hồn Dân Tộc

  Nếp sống muôn đời của Tổ Tông”

  Dù cho vạn hữu Huyền Không

  Châu viên Mãn Giác sắc không diệu kỳ

  Đi, mà không có ra đi

  Đến, mà không đến, vô nghì, phải không

  Khi đi, núi núi sông sông

  Khi về, núi núi sông sông khác gì

  Đạo mầu nhiệm thể huyền vi !!!

   

  Brisbane 14-10-06 * Úc Châu

  Thích Nhật Tân

   


  Vào mạng: 20-10-2006

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang