Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Buồn Chậm

Tâm Chơn


Hôm qua buồn đến bên tôi

Mang theo nỗi nhớ một thời nhẹ bâng

Hôm nay buồn lại th?t gần

Bỗng dưng nghe nỗi sầu dâng cánh sầu

Bâng quơ trời đổ mưa rào

Mà lòng như đã nhuốm màu phong sương!

 

Luân hồi từ độ tha phương

Bây giờ mới gặp nẻo đường chân quê

Quyết lòng vững bước đi về

Mặc cho duyên nghiệp bộn bề bủa vây

Tôi ơi! Đừng có đắm say

Chiêm bao mở mắt đắng cay luỵ phiền.

 

Cuối Đông se chút niềm riêng

Bể dâu tan hợp như nhiên tình đời

Thong dong buồn tới đây rồi

Xuyến xao âu cũng thế thôi… bọt bào

Vui buồn đã rõ mặt nhau

Dẫu ngày sau có ra sao chẳng màng!

(Bauxite-AR , một ngày cuối Đông 20/03/08)

  

 


Vào mạng: 23-4-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang