Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
BÀI THƠ PHẬT ĐẢN
Tâm Chơn

 

Con viết bài thơ
Gởi cùng năm tháng
Mừng ngày Khánh đản
Nỗi niềm hân hoan.
 
Hạnh phúc chứa chan
Bình yên bên Đạo
Tự tâm Tam Bảo
Không chút lụy phiền.
 
Cuộc sống vô biên
Dòng đời lộn lạo
Dẹp tan sầu não
Quay lại chính mình.
 
Ngày Phật đản sinh
Khắp trong muôn loại
Nơi lòng từ ái
Vô thỉ vô chung.
 
Rộng lượng khoan dung
Thương yêu cởi mở
Con viết bài thơ
Phật Đà thị hiện.

(Mùa Phật đản PL 2547)

 

 


Vào mạng: 27-4-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang