Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đôi điều về Thiền
Thích nữ Liên Thảo

Đây là những điều tôi đã viết trong bài 1 về thư ngỏ. Đã được đăng trên trang web thuvienhoasen.org, và hôm nay tôi xin được nói rõ hơn về thiền.

1. Thiền là gì ?

    Thiền là trạng thái tâm vắng lặng trước sự vật, hiện tượng xảy ra trước mặt hay xung quanh ta .

   

2. Tại sao ta phải thiền ?

    Chúng ta phải học thiền vì sự vật, hiện tượng xảy ra xung quanh tâm ta không được sáng suốt và ngược lại . Mê lầm và thiếu bình tĩnh ...

 

3. Tu tập thiền là tu tập thế nào ?

    Tu tập thiền là ta tu tập tâm linh khi xảy ra sự việc, hiện tượng mà tâm ta vẫn điềm tĩnh và giải quyết sự việc một cách có trí huệ .

    Bản năng và quán tính của ta nhiều đời đầy ô nhiễm, tham, sân, si . Muốn trừ bỏ nó ta phải luyện tập về thiền . Luyện tập để xử lý sự việc có trí huệ, hoặc bất ngờ tình huống xảy ra, tâm ta vẫn có trí huệ( không ô nhiễm) .

    Có nghĩa là tâm làm chủ .

 

4. Sự luyện tập tuy gọi là khó, nhưng không thể không làm được .

    Tâm thức ta luôn tính trước, vẻ vời mọi sự vật một cách mau lẹ nhưng gốc rễ vẫn cột trói là tham sân si ...

    Giờ đây muốn tâm vắng lặng, tâm làm chủ ( tâm vắng lặng còn có nghĩa là yên lặng trong sáng suốt) ta phải luôn ở trạng thái tâm thiền ... ngồi thiền ... nằm thiền ... ngủ trong thiền ... ( không mộng mị, hốt hoảng) .

   * Ngoài giờ làm việc và tiếp xúc thân cận ta vẫn luôn trong trạng thái tâm thiền, tâm làm chủ ...( yên lặng như mặt nước lắng trong).

   * Bước đầu luyện tập là quán niệm hơi thở, hay nói khác là quan sát hơi thở . Hơi thở là mạng sống là sự vận động tự nhiên của thân vật lý . Và tâm thì chịu sự chi phối của hơi thở hay ngược lại: Ví dụ: khi tâm yên lặng, nhẹ nhàng thì hơi thở nhẹ nhàng, điều hoà . Khi phiền não tham sân si nổi lên thì hơi thở mệt nhọc , không đều, khó thở ... Hoặc động niệm khởi lên thì hơi thở ngắn , dài, rối loạn v.v...

       Giờ đây tất cả các loại hơi thở ấy ta chỉ nhìn ngắm nó , quan sát nó mà thôi ...

    * Tại sao ta không luyện tập, kiềm nén và đếm số hơi thở . Mà chỉ quan sát . Vì thiền đây khác với luyện khí công và khác với luyện yoga . Mà thiền đây chỉ luyện cho tâm yên lặng một cách có trí huệ . Khi yên lặng thì hơi thở tự động nhẹ nhàng, sâu lắng, tự động điều hoà ...

   * Tuyệt đối không nên niệm đây là thở vào, đây là thở ra mà chỉ nhìn và biết nó đang thở thế nào, biết nó thở vào thở ra thế nào ... Biết nó thở dài thở ngắn thế nào . Chỉ là cái BIẾT mà thôi .

       Nếu còn niệm tức là chưa đạt yên lặng hoàn toàn . Còn niệm đây cũng chỉ là TRẠNG THÁI TÂM chưa đạt đến đỉnh cao của nó (Bát Nhã ...) .

       Phương pháp niệm Phật và niệm số chỉ gần đến chỗ yên lặng, chứ chưa đạt đến trạng thái tự nhiên, tâm làm chủ, tâm vắng lặng ...

     

5. Muốn đạt đến chỗ yên lặng và sáng suốt này không dễ gì một sớm một chiều mà luyện tập được ( vì tuỳ theo nghiệp thức dày, mỏng của từng mỗi cá nhân) .

    Có người niệm Phật đến chỗ TỰ ĐỘNG NIỆM, tưởng lầm là đã đạt đến trạng thái tâm yên lặng . Tự động niệm có thể giải thích là không khởi động mà nó tự niệm như một cái máy . Trạng thái này cũng chưa gọi là đạt đến cứu cánh , là tới bảo sở mà thực ra chỉ đến hoá thành mà thôi  ...

    Trạng thái tâm không vọng tưởng giờ được thay thế bằng cái tự động niệm , và cảm thấy nhẹ nhàng và lầm tưởng là cứu cánh Niết Bàn . Ta gọi đó là : tạm gọi yên lặng, chưa thật sự là yên lặng . Vì yên lặng thì phải sáng suốt và chơn không, và vô niệm ... Trí huệ là sự đạt đến vô sư trí, huệ trí, Phật trí ... còn trạng thái tự động niệm này chưa đạt đến tâm làm chủ .

    Do vậy người niệm Phật đến chỗ tự động niệm này ta phải nhận biết và khéo dẫn họ đến một bước ngoặc khác là ngừng niệm Phật xem còn có khởi vọng nữa không? Yên lặng thật sự là không vọng không chơn . Và dẫn dắt họ đến một bước chân thật khác : Đó là không cần niệm mà vẫn yên lặng, một sự yên lặng thuần thục . Trạng thái tâm thức này gọi là chơn tâm là giải thoát, là Niết Bàn ...

    Còn những người niệm Phật đến chỗ tự động niệm , an lạc niệm ... nếu trong thời điểm này mà vị ấy từ giã cõi đời thì sẽ sanh thiên , vãng sanh về A Di Đà và tu tiếp chứ chưa đạt đến trạng thái chơn tâm rỗng rang, không ngằng mé không thể tính đếm và thí dụ được, dứt bặt nói năng ( không thể dùng ngôn từ diễn đạt được ...)

    Người niệm Phật đến chỗ tự động niệm này phải biết mình đang làm gì, trí huệ đã phát sanh điều gì ? Con đường tu tập đã hướng đến đâu ? Đừng lầm tưởng rằng mình đã đến cứu cánh !! Mà phải thấy rõ chỉ đang đứng trước cánh cửa KHÔNG , chưa vào cái cửa không cửa . Và thấy rằng Phật trí là gì ? Vô sư trí là gì ? Cẩn thận kẻo lầm lẫn đó ...

   Cho nên người tu tập về thiền phải đạt đến chỗ yên lặng và sáng suốt ( không phải yên lặng mà vô tri)

   HÃY SUY NGHĨ CHỖ NÀY ...

   Một đại lão hoà thượng đã nói rất đúng : Quán niệm hơi thở còn có nghĩa là quan sát hơi thở chứ không phải luyện tập hơi thở . Hãy suy nghĩ ...

 

6. Phương pháp ngồi thiền:

    Tuỳ ý ngồi thế nào cũng được luôn thả lỏng cơ không co cứng :

     - Ngồi bán già .

     - Ngồi kiết già .

     - Nằm nghiêng bên phải .

     - Ngồi trên ghế thả lỏng chân .

     - Ngồi trên phản thả lỏng chân ...

    Tất cả đều là cách ngồi thả lỏng không bó buộc . Nhưng xương sống phải thẳng đứng khi ngồi và thẳng khi nằm .

 

7. Cốt lõi của thiền là tâm yên lặng , yên lặng lâu dài , yên lặng và sáng suốt dù gặp sự việc, hiện tượng gì vẫn sáng suốt nắm bắt kịp thời, giải quyết , và cho qua ...

    Được vậy là bạn đã thành công , đã vào được , và thấy được CHƠN TÂM  rồi đó . Đắc thiền , ứng xử trạng thái thiền trong hoàn cảnh xã hội ngày nay không khác chi là bạn đã đạt được cứu cánh Niết Bàn tại thế . Chúc đạo hữu thành công và không e ngại gì để bước chân vào thiền tập của mình .

     * Mỗi khi bạn bỏ bớt một chút tham sân si là bạn đang tiến bước từng bước trong luyện tập .

     * Mỗi khi bạn cảm thấy không ưu sầu vấn vương là bạn đã tiến lên từng bước của sự nhẹ nhàng khoan thai .

     * Mỗi khi bạn đạt được một ít trạng thái tâm yên lặng . Trong cảnh rối ren khó làm khó nghĩ , những sự việc trong xã hội ngày nay là bạn đã đạt đến một sự lắng sâu , huyền diệu của cõi giới tâm linh huyền bí rồi đó ...

     * Mỗi khi bạn hoan hỷ và không ngừng tu tập , bạn sẽ cảm thấy yêu đời , sẵn lòng từ bi cứu khổ ban vui , lúc ấy bạn đã có thêm nhiều bạn hữu mới , tốt .

     * Mỗi khi bạn yên lặng trước mọi hoàn cảnh . Khi ấy bạn lại cảm thấy sáng suốt . Không bị tham sân si quấy rối , bạn cảm thấy tự tin trong việc tu tập của mình .

     * Mỗi khi bạn đạt đến trạng thái tâm yên lặng sáng suốt bạn cảm thấy mình dễ hoà đồng với mọi người , và tâm từ bạn rộng mở đến mọi nơi ... bạn có thể vấn thân trong các hoàn cảnh khó khăn mà vẫn vui và tự tin . Bạn sẽ thành công từ từ trong mọi mặt từ sự tu tập này ...

      Chúc bạn thành công .

      sucothaolien@yahoo.com.vn

http://www.buddhismtoday.com/viet/thien/doidieu_vethien.htm

 


Vào mạng: 17-5-2007

Trở về thư mục "Thiền Phật giáo"

Đầu trang