Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Vài nét về Kushinagar
Tiến sĩ  Thích Long Vân dịch
(từ Walking with The Buddha)

 

            Kushinagar là một nơi mà Đức Thế Tôn chọn cho việc nhập Niết Bàn, hay xả bỏ sanh thân cuối cùng của Ngài trên cõi đời này . Kushinagar hay Kushinara được coi như là thủ đô của cộng hoà Malla, một trong những  nước cộng hoà thuộc miền bắc ấn, suốt thế kỷ thứ 6 và thứ 5 BC. Kushinagar được nhận dạng hiện nay với ngôi làng Kasia, 51 kms từ thị xã Gorakhpur ở miền đông của bang Uttar Pradesh, Ấn độ.

             Suốt thời gian đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài đã vân du  khắp vùng đồng bằng của thung lũng  sông Hằng (Ganga valley) rày đây mai đó khất thực để sống qua ngày và tạm dừng lại nghĩ ngơi suốt ba tháng mùa mưa. Vào năm 543 BC trong một đêm trăng tròn của tháng Magh ( tháng 4) Đức Thế Tôn đã tuyên bố đến Tăng già tại làng Beluva gần Vaishali trên luật vô thường của vạn vật ngài sẽ sớm xả bỏ sắc thân, chấm dứt cuộc sống trên trái đất này.

            Từ Vaishali Đức Thế Tôn đã đi đến Pava, nơi đây người thợ rèn Chunda đã mời Đức Phật một bữa ăn. Ngài thọ dụng thực phẩm và ngay lập tức Đức Phật nhận ra rằng thực phẩm đã bị thiêu và bảo Chunda nên đổ thức ăn đó đi để mà người khác sẽ không bị bệnh vì nó. Chunda cảm thấy hối hận và đau buồn khi nhận ra rằng sự cúng dường của ông khiến cho Đức Phật bị bệnh. Nhưng Đức Phật đã an ủi ông ấy và nói rằng người nào mà cúng dường cho Đức Thế Tôn bữa ăn cuối cùng sẽ đạt được công đức vô lượng.

            Đức Thế Tôn ước muốn xã bỏ thân tứ đại tại vường Sal trên bờ sông Hiranyavati ở Kushinagar. Đạo Sư hỏi tăng già có ai thắc mắc điều gì thì cứ hỏi. Sau đó Đức Phật tuyên bố những từ sau cùng : ‘ Bây giờ, này các Tỳ kheo, ta tuyên bố đến các ông tất cả mọi sự mọi vật trên đời có sanh tức phải có diệt…’

            Trên một cái giường mà Ngài Anan đã sửa soạn dưới hai cây Sal (sala) Đức Thế Tôn nhập định không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ…

            Vua và dân chúng, dân làng và người thành thị, từ xa cho đến gần kéo về đãnh lễ Ngài trong 6 ngày. Ngày thứ 7 nhục thân của Đức Thế Tôn được trang hoàng với những vòng hoa và hộ tống với âm nhạc đến nơi hoả thiêu tại Tu Viện Mukutabandha ( tháp Rambhar) trong Kushinagar. Ngày nay nơi đây không còn lại nhiều ngoại trừ một mô gạch lớn chiều cao khoảng chừng 15 mét được bảo quản bên trong một công viên.

            Ngay sau đó, có một cuộc chiến xảy ra giữa 8 nước của Bắc Ấn Độ, vì họ tranh giành xá lợi Phật. cuối cùng xá lợi Phật được phân chia và được bảo quản trong 8 cái tháp trên nhiều nơi khác nhau của đất nước Ấn Độ.

            Vào thế kỷ thứ 7 AD, Ngài Huyền Trang, một Tăng Sĩ Trung Hoa hành hương đến đây và đã xót xa cho cảnh hoang tàn tại vị trí linh thiêng này. Tuy nhiên ông ta còn thấy lại Tháp Mahaparinirvana ( tháp Niết bàn). Sau đó Kushinagar chìm vào sự lãng quên, và hầu như quên lãng cho đến đầu thế kỷ thứ 20.

            Tại Tháp Niết Bàn thờ một tượng Phật nằm, dài chừng 6 mét trong tư thế nhập diệt. Tượng được tạc bằng đá đen nhưng bây giờ tượng được lát vàng bởi sự đắp vàng vào tượng của khách hành hương.

            Khoảng chừng 366 mét từ Tháp Niết Bàn  là một điện thờ Mathakuar xây dựng trên nơi mà Đức Phật thuyết bài pháp sau cùng. ở đây có một tượng Phật bằng đá đen trong tư thế bắt ấn được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 AD.

            Hiện nay xung quanh khu vực tháp Niết Bàn có nhiều chùa và tháp được xây dựng. như chùa Srilanka, Chùa Nhật bản. Chùa cổ nhất tại Kushinagar là chùa Miến điện Chandramani kế đến là chùa Trung quốc với tượng Phật bằng đá cẩm thạch.

            Ngoài ra còn có trung tâm thiền của Srilanka, Nhật bản và bảo tàng khảo cổ học của Kushinagar.

                                                                                                                                               

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phattich/vainetveKushinagar.htm

 


Vào mạng: 07-01-2009

Trở về mục "Phật tích và Danh thắng"

Đầu trang