Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Không Vui Không Buồn

Quảng Tánh

Một thời Thế Tôn ở Safketa, rừng Anjana, tại vườn Nai. Rồi thiên tử Kakudha, sau khi đêm đã gần mãn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn khu rừng Anjana, đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:

 

Thưa Sa Môn, Ngài có hoan hỷ không?

 

Ta được cái gì, này Hiền giả, mà Ta hoan hỷ?

 

Nếu vậy, thưa Sa môn, có phải Ngài sầu muộn?

 

Ta mòn mỏi cái gì, này Hiền giả, mà Ta sầu muộn?

 

Thật như vậy, này Hiền giả.

 

                  Làm sao, này Tỷ kheo

                  Ngài không có sầu muộn

                  Tuy vậy, Ngài cũng không

                  Có được sự hoan hỷ

                  Làm sao nay Ngài lại

                  Ngồi cô độc một mình

                  Không có được hoan hỷ

                  Cũng không bị dao động

                  Thật sự, này Dạ xoa

                  Ta không có sầu muộn

                  Tuy vậy ở nơi ta

                  Hoan hỷ không khởi lên

                  Dầu nay Ta có ngồi

                  Riêng một mình cô độc

                  Ta không có hoan hỷ

                  Cũng không bị dao động

                  Làm sao, này Tỷ kheo

                  Ngài không có sầu muộn

                  Làm sao ở nơi Ngài

                  Hoan hỷ không khởi lên

                  Làm sao nay Ngài lại

                  Ngồi cô độc một mình

                  Không có được hoan hỷ

                  Cũng không bị dao động

                  Hoan hỷ chỉ có đến

                  Với người tâm sầu muộn

                  Sầu muộn chỉ có đến

                  Với người tâm hoan hỷ

                  Do vậy, này Tỷ kheo

                  Không hoan hỷ, sầu muộn

                  Vậy nên, này Hiền giả

                  Ông phải biết như vậy

                  Đã lâu, con mới thấy

                  Bà la môn tịch tịnh

                  Vị Tỷ kheo không sầu

                  Cũng không có hoan hỷ

                  Đã an toàn vượt khỏi

                  Chỗ người đời đắm say

 

 ( ĐTKVN, Tương Ưng Bộ 1, chương II, phẩm Cấp Cô Độc, Phần Kakudha, VNCPHVN ấn hành, tr 124)

 

LỜI BÀN

 

Hầu hết chúng ta đều sống với những hoài niệm trong quá khứ và các sự hướng ở tương lai mà hiếm khi an trú vào hiện tại. Vì không thiết lập được chánh niệm để an trú nên tâm của chúng ta thường lang thang, chạy theo cảnh bên ngoài hoặc chơi trò trốn tìm với chính mình, buồn vui theo vọng tưởng.

 

Tâm lý của chúng ta luôn dao động, lẫn lộn buồn vui. Đôi khi tâm ta rơi vào trạng thái không vui cũng không buồn nhưng vì thiếu chánh niệm nên ta cảm thấy cô đơn, trống trải. Thậm chí một vài người sợ hãi khi phải đối diện với chính mình liền tìm cách chạy trốn như điện thoại tâm sự với người thân, nghe nhạc, xem phim hoặc đi ngủ.

 

Nên những ai chưa từng trải nghiệm thiền định, thiết lập một đời sống hướng nội, chánh niệm tỉnh giác thì khó mà hiểu được sức sống nội tại và sự an tĩnh, thảnh thơi của hành giả. Thật không dễ hình dung về cách sống bình dị, đơn độc, thanh bần, trầm lắng, xem ra chẳng có gì vui cẩ, mà người ta cứ sống vậy suốt đời.

 

Theo tuệ giác Thế Tôn, người ta buồn vì có vui (hết vui thì thấy buồn) và người ta vui vì có buồn (hết buồn thì thấy vui). Chỉ có những người thiết lập được sự bình an, tâm tư lắng đọng không bị cảnh bên ngoài chi phối, vượt lên sự buồn vui thường tình mới thực sự vững chải, an trú trong hạnh phúc và tịnh lạc.

 

 

Nguồn: Báo Giác Ngộ số  462

--- Cám ơn Tịnh Tú đã gởi bài này ---

***

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/khongvuikhongbuon.htm

 


Vào mạng: 20-03-2009

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang