Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
KỈ NIỆM NGÀY ĐẢN SANH
Thích Long Vân

Trong thiên nhiên tươi đẹp của vạn vật  bao la, có những loài hoa xuất hiện đua sắc khoe màu nơi rừng hoang cỏ dại hay tỏa ngát hương thơm nơi bùn lầy nước đọng. Lại có những loài hoa đua sắc khoe hương nơi cung đình ngự uyển, còn đây một loài hoa hương tuy không thơm, sắc tuy không đẹp như những loài hoa khác  nhưng lại mang một hương vị an lành giải thoát đang nở rộ để chào đón một Vị Phật ra đời đó là Hoa Vô Ưu.

        ‘Vô Ưu” danh từ mang âm hưởng của Hán. ‘Vô’ nghĩa là không , ‘Ưu’ nghĩa là phiền não. ‘Vô Ưu’ nghĨa là không phiền não mà đó là an lành gỉai thoát. Dức Phật đã chọn vườn hoa vô ưu, một nơi an lành để hạ sanh, điều này mang một ý nghĩa sâu sắc trong triết lý của Nhà Phật.

        Ngày Đức Phật của chúng ta ra đời, thế giới hân hoan, nhân loại vui mừng, đất trời rúng động, chư thiên rãi hoa và trổi nhạc trời cúng dường sự kiện nầy. Ngài xuất hiện ra nơi đời  đã bắt đầu hé mở một nụ cười giải thoát cho bao kiếp sống lầm than đang đoạ đày trong vòng vô minh đen tối.

Hôm nay kỉ niệm lần thứ 2551 năm ngày đản sanh của Ngài. Hàng đệ tử chúng con muộn màng kém phước xin phủ phục dưới chân Ngài nhờ lòng từ bi vô lượng của Ngài cầu nguyện cho thế giới được an lành và xua tan đi nổi sợ hải của chiến tranh, của sự chết chóc đang diển ra hằng ngày trên trái đất này.

Vì lòng lợi dưỡng, vì chiến tranh, vì sự phân biệt chủng tộc, vì  sự lạm dụng tình dục hay sự khai thác cạn kiệt của môi trường thiên nhiên đã và đang đi dần đến hủy diệt cuộc sống và con người chúng ta.

Hôm nay kỉ niệm ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ, chúng ta hãy học nhiều hơn về cuộc đời của Ngài  là giàu trang điểm với môi trường thiên nhiên: Ngài sanh ra ở dưới gốc cây Vô ưu và bước đi những bước đầu tiên trên bảy đoá sen hồng. Thời gian tuổi trẻ của Ngài thường thiền định dưới gốc cây. Và Ngài chứng ngộ được Đạo Vô thượng Chánh đẳng giác dưới gốc cây Bồ Đề và bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài tại vườn Nai và cuối cùng Ngài đã vào Niết bàn giữa hai cây Sala…

Ôi ! Bậc Đại GiácNgộ ,Ngài đã sống một  cuộc đời giản dị mộc mạc đã đánh thức trái tim của nhân loại hãy sống và thương yêu con người và thiên nhiên đừng gây tổn thương và tàn hại lẩn nhau.

Đây cũng chính là bức thông Điệp gởi đến mọi người con Phật trên mọi quốc gia nhân kĩ niệm lần thứ 2551 ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca mâu Ni.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatdan/kiniem_dansanh.htm

 


Vào mạng: 1-6-2007

Trở về mục “Phật Đản

Đầu trang