Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Thư cảm ơn của người bạn
không cùng huyết thống

 

LTS: Ngày 19/10/2009 hòm thư điện tử thinhnguyenbatnha (TNBN) nhận được một lá thư ký tên Gabriella Ferrari. Đây cũng chính là người ngoại quốc đầu tiên đã ghi tên ủng hộ lá thư Thỉnh nguyện của các trí thức văn nghệ sĩ và đồng bào Việt Nam gửi lãnh đạo Nhà nước VN về vụ Tu viện Bát Nhã. Theo sự gửi gắm của bà, nhà thơ Hoàng Hưng đã dịch lá thư này và gửi cho Phù sa.

 

TNBN thân mến,

 Hết sức cảm ơn ông đã trả lời thư của tôi. Mỗi ngày tôi đều theo dõi mạng helpbatnha và nhờ thế biết được chút ít những gì đang diễn ra, tôi nghĩ rằng các sư thầy và sư cô giờ đây đã biết các vị ấy luôn hiện diện trong trái tim của nhiều người, những người có khả năng lo toan cho các vị bằng cách này hay cách khác. Đồng thời tôi biết rằng các vị ấy đang thực hành hòa bình bất kể mọi chuyện, điều ấy giúp tôi chuyển hóa những cảm xúc hay ý nghĩ xấu xa khởi lên trong cuộc sống hàng ngày của mình thành cảm xúc, ý nghĩ và hành động tốt lành.

 Cầu cho các vị được an lành.

 Hôm nay tôi đang nghĩ Việt Nam là cái gì trong lòng mình nhỉ…

Tôi sinh năm 1966 trong một gia đình giản dị, sống trong một ngôi nhà giản dị, phòng khách cũng là “phòng đồ chơi” của tôi và ba đứa  em, chúng tôi chơi đùa và bày các thứ trò ở đó. Truyền hình cũng ở đó, một cái máy truyền hình đen trắng.

 Cha tôi xem tin tức trong khi tôi chơi đùa trong cái thế giới tưởng tượng của một đứa trẻ sống trong thời hòa bình. Lúc còn bé, tôi nghe nhiều về Việt Nam qua tin tức trên truyền hình… cho nên tôi biết được rằng thế giới này có những cuộc chiến tranh. Tôi không nhớ ai đã giảng giải cho tôi biết rõ hơn, có thể đó là mẹ tôi. 

Tôi nghĩ rằng những hình ảnh người dân, người lính và làng mạc Việt Nam đã thấm sâu vào lòng mình, và với trái tim con trẻ, tôi đã nguyện cầu cho đau thương chấm dứt với tất cả mọi người.

 Khi thành người lớn, tôi đọc cuốn sách đầu tiên của Thầy Thích Nhất Hạnh và Việt Nam lại đến với trái tim tôi… Tôi nghĩ rằng trong lúc mình là một đứa trẻ bị ám ảnh bởi những hình ảnh trên bản tin truyền hình, thì Thầy và các nhà sư đang ở đó lo toan cho hòa bình như chúng ta đều biết.

 Mấy năm trước tôi đến làng Mai lần đầu tiên, tôi đến để gặp Thầy, để nghe Thầy giảng… nhưng ở làng Mai tôi đã gặp cả một tăng đoàn… Điều ấy làm trái tim tôi xúc động và tôi hiểu được những lời Thầy dạy về việc xây dựng nên một tăng đoàn.

 Thế là, ở làng Mai, Việt Nam lại một lần nữa đến với trái tim tôi, với thông điệp hòa bình trên nụ cười của các nhà sư… trong vị ngon của đồ ăn Việt Nam, trong lời ca bằng tiếng Việt Nam (tôi là một nhạc sĩ và tôi khám phá ra tiếng Việt giống như là âm nhạc trong tai mình… thật kỳ diệu, làm sao quên được nhà sư đã cố gắng dạy tôi bài hát Việt Nam trong khi đang thái rau kia chứ?)

 Tăng đoàn là quốc tế, nhưng cũng có một quê hương của “Trái tim yêu thương chân chính” và đó là Việt Nam… Thế là, trong con tim của đứa trẻ bị sốc vì những hình ảnh chiến tranh, nhiều năm sau nhưng vẫn kịp thời, tràn đến cả một đại dương từ ái… Tôi được cả đại dương ấy chăm lo cho.

Nghe tiếng chuông và lời tụng kinh tiếng Việt của các sư vào lúc đêm sắp tan là một tặng phẩm đặc biệt đối với tôi…

 Tôi biết ơn, biết ơn hết sức.

 Tôi đã có được quá nhiều thứ từ Đất nước của ông mặc dù tôi chưa đến đó bao giờ, tôi sống trong một thung lũng ở miền núi xa cách mọi thứ trên đời, nhưng chẳng có nơi nào là xa cách sau khi nó đã trở nên hiện diện trong trái tim mình, phải thế không ông?

 Cảm ơn ông một lần nữa vì ông đang hành động giúp đỡ các sư thầy sư cô Bát Nhã… Các vi ấy là một pháp thoại hàng ngày đối với tôi và tôi nghĩ cũng là cho nhiều nhiều người khác nữa… Các vị ấy góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.

 Cầu chúc cho ông hạnh phúc và an lành.

Một bông sen cho ông

Gabriella

 

-----------------------------

 

Dear TNBN,

thank you so much for answering, I check everyday helpbatnha website and so I know little bit what is going on, I think that monks and nuns know now that they are present at heart of many people who have possibility, in different ways, to take care of them. At the same time to know that they are there practising peace despite all, helps me in transforming some bad feeling or thought arising in the quotidian life in a better thought, better feeling, better acting.
May them be safe.

I was thinking today about what is Viet Nam at my heart....
I born in 1966 in a simple family living in a simple house, living room it was also the "toy's room" for me and my three brothers.. the place where to have playing and games.
Television was also there, black and white television.

My father was watching news while I was playing in the fantastic world of a child living in time of peace.
During my childhood I was listening about Viet Nam a lot from television news... so I get known there are wars at this world. I don't remember who explained me better, my mother maybe.

I think that images of Vietnam people and soldiers and villages penetrated my heart deeply, and with my child's heart, I prayed may the suffering ends for everybody.

when adult I read my first book of Thich Nhat Hanh and Viet Nam came at my heart again... I thought that while I was a child captured by the images in the television news, Thay and monks was there, taking care for peace as we know.

some years ago I went to Plum Village my first time, I went for to see Thay, to listen Thay.... but at Plum Village I met a sangha too...

It touched my heart and I understood Thay's words about building a sangha.

So, at Plum Village Viet Nam have come to my heart once again, with is message of peace in the smile of monks... in the taste of vietnamise food, in the listening the music of the vietnamise language (I am a musicien and I find Vietnamise language as a music at my ears... mervellous, how to forget the monk trying to teach me Vietnamise song while cutting vegetables?)

Sangha is international, but there is also an homeland of this "Heart of true love" and it is Viet Nam... so at my child's heart shocked by the war's images have arrived, many years after but still in time, an ocean of compassion... taking care of me.

Listening the sound of the bell and the Vietnamise chant of the monks when the night is going to end is a special gift to me...

I'm grateful, so grateful.

I have get so much from your Country despite I have never been there, I live in a mountain valley far from everything, but not any place is far after that it have become present at our heart, don't you think?

thank you once more for acting in help of Bat Nha nuns and monks... they are a daily dharma talk for me and I think for many many others people... they contribute in to make this world better.

may you be happy and safe
a lotus for you
Gabriella

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/vande/batnha_thucamon.htm

 


Vào mạng: 21-10-2009

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang