Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

 

GIẤY MỜI THAM DỰ VIẾT BÀI HỘI THẢO VỀ HÒA THƯỢNG TỐ LIÊN (1903-1977)

Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), Tổ đình Hương Sơn và Tạp chí Văn hóa Phật giáo sẽ tổ chức HỘI THẢO KHOA HỌC: HÒA THƯỢNG TỐ LIÊN (1903-1977) TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ PHẬT GIÁO QUỐC TẾ.

Ban tổ chức Hội thảo xin thông báo như sau:

1.       Thời gian: 30 tháng Ba năm 2006 (nhằm 12 tháng 2 Đinh Hợi) thứ Bảy

2.       Nội dung: Năm chủ đề trong cuộc hội thảo:

3.1.  Hành trạng của Hòa thượng Tố Liên và Tổ đình chùa Hương

3.2.  Hòa thượng Tố Liên với giáo dục Tăng ni

3.3.  Hòa thượng Tố Liên với Phật giáo quốc tế

3.4.  Hòa thượng Tố Liên với Tổng hội Phật giáo Việt Nam và đồng đạo

3.5.  Hòa thượng Tố Liên với cách mạng dân tộc dân chủ

Thay mặt Ban tổ chức, xin trân trọng kính mời.

Địa chỉ nhận bài: Tạp chí Ngiên cứu Phật học, 73 phố Quán Sứ, Hà Nội.

Các tác giả gửi bài chậm nhất là 15 tháng 3 năm 2007 tới địa chỉ trên đây.

    PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

TT. THÍCH GIA QUANG

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/ht_ToLien_giaymoi.htm

 


Vào mạng: 1-2-2007

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang