Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
LỄ KHAI MẠC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO BUDDHAMONTHON
26/5/2007
Nhiếp ảnh: Phước Huệ

Đoàn PGVN đang tiến vào hội trường
Đoàn PGVN chụp ảnh lưu niệm
tại BUDDHAMONTHON
Đoàn PGVN đang tiến vào hội trường
Hội trường đại học tại BUDDHAMONTHON Ngài Tăng thống PG Thái Lan Hội trường đại học tại BUDDHAMONTHON
Hội trường Hội trường HT. Thích Trí Tâm tuyên đọc thông điệp chúc mừng Đại lễ Phật Đản của HT Thích Trí Tinh
Hội trường TT Viện trưởng GS.TS Dharmakosajarn đọc diễn văn khai mạc Ngài Tăng thống đến chúc mừng các vị đại biểu

 http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/phatdan_ThaiLan2.htm

 


Vào mạng: 26-5-2007

Trở về mục "Phật giáo năm Châu"

Đầu trang