Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
          
NIỀM VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG
Giác Hạnh Tâm

 

Nhân ngày khai trường năm học mới 2008, chúng con kính dâng lên Sư phụ tấm lòng tri ân, như người ta thường nói “Tiên học lễ, hậu học văn”, mặc dù trình độ học vấn không bao nhiêu, nhưng trước hết chúng con xin thành tâm cảm tạ Sư phụ đã dìu dắt cho chúng con thấy được niềm vui của chánh kiến.

Từ lúc cha mẹ sinh ra, chúng con chỉ biết học với lễ nghĩa thô sơ, đi thưa về trình, vào trường lớp không được nói chuyện, gặp thầy giáo phải cúi đầu, không được đánh nhau, chửi bới, xiên xỏ nhau giữa các bạn trong lớp, phải thật thà . . .  những nghi giáo đó đối với đời thường, còn việc giải thoát sinh tử, Sư phụ chính là người lo cho chúng con vượt qua nỗi khổ niềm đau, đó là vượt qua được triền phược của tham, sân và si. Việc học tập của chúng con không phải để mong ngày sau làm được cái gì? Mà ngay bây giờ chúng con phải nhất định làm được cái gì trước mắt của tinh thần “Tiên học lễ. . .”

                Sư phụ không những tạo cơ hội cho chúng con đi học, còn đem những lời giáo huấn của Đức Phật để lại truyền đạt cho chúng con. Đối với trường học, Sư phụ đã phát huy mọi khả năng và tinh thần để hoằng hóa cho thế hệ thanh niên nói riêng và cho Phật tử nói chung. Những lời thuyết giảng của Sư phụ, mặc dù ở trường hay trong trại giam, trong những vùng sâu vùng xa, cho những người sơ cơ như chúng con, không những trong nước mà còn ngoài nước; dù ai có nói xỏ nói xiên, Sư phụ vẫn bình tâm; vì mục đích của Sư phụ làm là khiến cho những người như chúng con chuyển mê thành ngộ; chúng con đã không phụ lòng Sư phụ lại không làm sao phỉ báng Sư phụ được. Chúng con biết rằng thân này là vô thường, nên chúng con không ngớt học hỏi những điều hay lẽ phải để làm người lương thiện, vô ngã và tiếp nối Sư phụ để dìu dắt chúng sanh, làm thế nào được làm người không phỉ báng ngôi Tam Bảo, vui với niềm vui chánh pháp, thấy ai làm lợi lạc cho chúng sanh thì chúng con cùng vui theo. Và khi chúng con vui vẻ học tập tức là chúng con đã được Chư Phật hộ niệm cho, lại còn được mọi người trên thế giới yêu mến. Vì Sư phụ là người tôn trọng thầy giáo và cô giáo của chính mình, đó là thầy cô giáo của chân lý của chính mình, chớ không có một quyền uy nào tạo nên chân lý được. Việc chúng con học tập đây là làm sao cho người với người hòa thuận nhau, biết quý mến nhau, không tranh chấp nhau hay đố kỵ nhau. Chúng con không bao giờ muốn xiên xỏ nhau; vì tất cả mọi việc trên đời đều do nhân duyên sanh, chúng con thuận ý người khi người làm việc đúng. Chúng con biết Sư phụ là người trí, Sư phụ chẳng để thiệt thòi cho cả đời người; đối với người tù tội, Sư phụ còn ban trí tuệ lẽ nào chúng con không nhìn thấy điều đó mà lại đi chống báng Sư phụ. Chúng con không muốn sa vào địa ngục để mà đôi chối với Diêm vương. Trên đời này, chúng con nguyện làm theo những hạnh lành, không chỉ Sư phụ, mà chúng con còn hành theo bất cứ ai có thể làm để đời này vơi đi nỗi đau khổ, thì đó là chúng con đã tùy hỷ công đức và tùy thuận chúng sanh. Chúng con không muốn lời nói chúng con uổng phí khi thốt ra những lời vô ích, không lợi lạc cho chúng sanh, vì như thế đó là tự thân chúng con đã tạo ra ác nghiệp. Lời Sư phụ thốt ra như vàng ngọc cho mọi tầng lớp, không bao giờ vô ích, không bao giờ gây chia rẻ, tan tác nhau để rồi thân này bị đày đọa như đứng sau rặng núi nặng nề.

                Hoa mùa khai trường đã nở, chúng con xin được cấy lên những nhành sen tươi dâng lên Sư phụ để xóa tan những ai đã tự mua sầu chuốc hận, và để chúng con nắm bắt được vàng ngọc châu báu trong lời giảng của Sư phụ. Những lời nhã nhặn của Sư phụ lại là những lời mãnh liệt nhất; cho dù người có tài ba về thơ phú văn chương nhưng nếu tâm hồn của người đó không tận tụy với sự thật và điều phải thì chất can đảm bên trong của người đó đã bị mất hết rồi!

            Trước khi vào năm học mới, chúng con xin kính chúc sức khỏe quý Thầy, quý Sư cô nói chung và Sư phụ nói riêng một năm hành thiện tràn đầy niềm vui chân lý. Vì theo chúng con nghĩ việc hành thiện không chỉ riêng cho một tôn giáo nào và việc hành chân lý không hề làm mất giá trị con người, vả lại còn nâng cao tánh can đảm hy sinh của một người.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/gd/niemvuingaykhaitruong.htm

 


Vào mạng: 10-9-2008

Trở về mục "Giáo dục Phật giáo"

Đầu trang