Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Vườn Tĩnh Tâm Angulimala tại Trại tù Tây Úc
Bình Anson lược ghi,
Tây Úc, tháng 5-2007

Ngày 15 tháng 5, 2007 vừa qua, Thiền sư Ajahn Brahm cùng với Đại đức Mudita và Santutthi đã đến khánh thành "Vườn Tĩnh Tâm Angulimala" trong khuôn viên trại tù Karnet, tiểu bang Tây Úc, Úc châu. Trại tù nằm về phía đông Tu viện Bodhinyana (Giác Minh), khoảng 9 kilômét. Cùng tham dự buổi lễ có Ni sư Drolma, một vị nữ tu sĩ trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng và thường làm việc trong các trại tù ở tiểu bang. Trước đó, công trình kiến thiết khu vườn đặc biệt này cũng được tờ báo địa phương, The West Australian (Nhật báo Tây Úc), đề cập đến trong một bài báo ngày 28 tháng 4, 2007. Cũng ghi nhận ở đây là trong số chư tăng hiện đang tu học tại chùa Giác Minh, có hai nhà sư gốc Việt là Đại đức Khemavaro và Đại đức Santutthi.

Ngài Ajahn Brahm cho biết ý tưởng xây dựng khu vườn được dựa theo dự án Angulimala cho các trại tù ở Anh quốc (Angulimala Prison Project) của ngài Thiền sư Ajahn Khemadhammo. Hiện nay, đã có nhiều khu vườn tĩnh tâm như thế tại các trại tù ở Anh quốc, giúp các trại viên có một nơi yên tĩnh để lắng đọng tâm tư, có những giây phúc an bình trong tâm thức. Vườn "Tĩnh Tâm Angulimala" này là khu vườn đầu tiên thiết lập trong trại tù ở Úc. Sau khi quấn sợi chỉ trắng quanh tượng Phật ba vòng rồi chuyền đến các tham dự viên nắm giữ, chư Tăng tụng đọc bài kinh Từ Bi, Metta Sutta, bằng tiếng Anh. Các nhân viên quản giáo và các trại viên rất xúc động bởi cuộc lễ này, các tham dự viên đều suy gẫm về các lời dạy tuyệt mỹ của Đức Phật, và rãi tâm Từ đến khu vườn Tĩnh Tâm.

Các thành viên quản giáo trại tù Karnet rất muốn được thấy ý tưởng thành lập một khu vườn tĩnh tâm như thế được truyền bá đến các trại tù khác tại Úc châu, bởi vì họ thấy được sự lợi ích to lớn tác động vào chương trình giáo dục trại viên. Trong 23 năm qua, các vị tu sĩ của Tu viện Giác Minh Bodhinyana thường xuyên đến thuyết pháp và hướng dẫn hành thiền cho các trại viên, và đã thiết lập một sự liên hệ thân tình với ban quản giáo và các trại viên. Công tác hoằng pháp của Ngài Ajahn Brahm đã từng được họ ca ngợi. Một trong các viên chức quản lý trại tù cho biết trong số các trại viên đến học pháp hành thiền với Ngài Ajahn Brahm, chưa thấy có người nào trở lại trại tù sau khi họ được phóng thích. Mong rằng mức độ giáo hóa thành công này sẽ được tiếp tục lâu dài.

 

Bình Anson lược ghi,
Tây Úc, tháng 5-2007.
* * *
Kèm theo 2 hình:
1) Vuon_TinhTam_Angulimala_TayUc_Hinh1.jpg
2) Vuon_TinhTam_Angulimala_TayUc_Hinh2jpg

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/vuontinhtam.htm

 


Vào mạng: 1-6-2007

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang