Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tình yêu chân chánh
   Đại Sư Tinh Vân
Như Nguyện dịch

Yêu là ích kỷ nhưng cũng có yêu là cao thượng là cống hiến; yêu là cấu nhiễm nhưng cũng có yêu là thanh tịnh; yêu là nhỏ hẹp nhưng cũng có yêu là vĩ đại rộng lớn; yêu là mê muội nhưng cũng có yêu là sáng suốt. Yêu sẽ có sức mạnh và sẽ có hy vọng bởi vì yêu là khã năng vốn có của nhân loại chỉ cần làm cho tình yêu hợp với pháp luật hợp với đạo đức và hợp với tính thiện thì tình yêu đó rất được trân trọng. Cho nên nói “có tình yêu thì sẽ đi khắp thiên hạ, không có tình yêu thì một bước cũng khó đi”. Giữa mối quan hệ vợ chồng thì cần có sự yêu thương tôn trọng lẫn nhau, giữa mối qua hệ thân tộc thì nên yêu thương và cung kính với nhau, và bạn bè thì nên quý trọng nhau. Có yêu thì mới có thể rộng kết duyên lành, có yêu thì mới có thể khởi lên lòng thương, yêu duy trì luân lí và yêu chế định trật tự xã hội như mối quan hệ giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè,…dựa vào tình yêu để duy trì xã hội, dựa vào tình yêu mà định ra các cấp bậc, tình yêu luôn có hai mặt. Tình yêu chân chánh là giúp đở và chúc phúc đối phuơng, yêu không phải là chiếm hữu mà là cống hiến. Tình yêu nhỏ hẹp là chỉ yêu những gì có lợi và liên quan đến bản thân mình, tình yêu rộng lớn là yêu có liên quan và lợi ích đến mọi người. Tình yêu chân chánh là yêu chân lý, yêu công lý, yêu quốc gia, yêu thế giới và yêu hoà bình.

  Trong tình yêu không thể không phân biệt, không nên yêu những món đồ mà không thể yêu, không thể yêu những người không đáng yêu, không phải là việc tốt duyên lành thì không thể tuỳ tiện yêu. Yêu nên yêu chánh đáng và đúng, đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng người và đúng việc.

  Trong xã hội ngày nay, tình yêu đã bị lạm dụng và bị làm xấu đi rất nhiều .Bạn thấy đấy, tham mê mỹ sắc dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt, tham lam tiền của nên trộm cướp tham ô, những thứ không phải là của mình mà cố tình chiếm hữu một cách phi pháp trái đạo. Không phải là việc tốt việc thiện mà yêu thì hại mình hại người và yêu như vậy là trở thành tội ác.Yêu phải chánh đáng thì mới thành tựu được công đức, thành tựu chân thiện mỹ cho thế gian đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Ngược lại, nếu yêu không chân chánh thì sẽ đưa con người rơi vào hố bất nhân bất nghĩa, làm xã hội rối loạn. Muốn vượt ra khỏi biển ái thì phải chân chánh đó là nhân duyên mỹ mãn, nếu tình yêu bị lạm dụng thì hậu quả sẽ không thể ngờ được.

  Nên lấy từ bi tịnh hoá tình yêu ,lấy trí tuệ soi sáng hướng dẫn tình yêu, đem thiện mỹ thành tựu tình yêu, dùng đức hạnh để giữ gìn tình yêu. Sanh mạng của con người nhờ yêu mà có vì thế chúng ta nên yêu một cách thuần hậu, yêu một cách chân thành, yêu môt cách từ bi rộng luợng và thanh tịnh để trang nghiêm mỹ hảo thế gian này.

 

愛的真諦

愛是自私的,愛也有奉獻的;愛是污染的,愛也有清凈的;愛是狹隘的,愛也有寬廣的;愛是愚癡的,愛也有 超越的。有愛就有力量,有愛就有希望,因為愛是人類與生俱來的本能,只要合乎法律、善意、道德,愛就非常的珍貴,所謂「有愛走遍天下,無愛寸步難行」。夫 妻之間要相親相愛,親子之間要相敬相愛,朋友之間要惜緣惜愛,如係菩薩,更要「無緣大慈,同體大悲」,有愛才能廣結善緣,有愛才能生起善心,愛維護了倫 理,愛制定了秩序;父母、夫妻、子女、朋友之間,是靠愛來維繫關係,是靠愛來制定層次,愛是雙向的,真正的愛是要成全對方、祝褔對方,愛不是佔有,而是奉 獻,小愛是愛與自己有關的,大愛是愛與他人有關的;真愛是愛真理、愛公理、愛國家、愛世界,愛人間的和平。

在愛的面,不能不有所分別,不當愛的東西不可愛,不當愛的人不可愛,不是善事,善緣不可亂愛。愛,要愛的正當、正當的時間、正當的地方、正當的人、正當的事。

眼看今日的社會,濫用了愛,醜化了愛,你看,對美色的貪愛,辣手摧花;對金錢的貪愛,竊盜貪污;對不應 該為自己所有的,非法侵佔;不是好因好緣的,愛是害人害己,愛也能造成罪惡。愛得適當,能成就他人,能成就功德,能成就人間的真善美好;反之,愛得不當, 則陷人于不義,搞得天下大亂。永浴愛河,要真正是美滿的因緣;愛欲氾濫,就不堪設想了。

要用慈悲凈化所愛,要用智慧領航所愛,要用善美成就所愛,要用德行加持所愛,人的生命從愛而來,吾人更應用純愛、真愛、慈愛、凈愛、來莊嚴美好的人間。

 

 

作者: 星雲大師   編輯: 閆秀勇

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/tinhyeuchanchanh.htm

 


Vào mạng: 15-9-2008

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang