Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mở miệng bao là mở tấm lòng
Hoàng Dũng Hùng

Hồi ấy thầy thường nói với bọn trẻ Phật tử chúng tôi rằng, nhiều tình huống tưởng như rất bình thường xảy ra hằng ngày nhưng đó là những bài học tuy đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc...Và nó luôn cho chúng ta những kinh nghiệm để ứng xử tốt hơn trong cuộc sống...

Những năm ấy, lúa gạo còn là chuyện khó khăn, nhưng mỗi khi có thiên tai, hoạn nạn ở đâu đó thì thầy tôi và các Phật tử với tấm lòng nhường cơm sẻ áo đã huy động được khắp nơi thật nhiều quần áo, vật phẩm và hàng tấn gạo về tập kết nơi chùa để chờ ngày mang đi những vùng sâu, vùng xa cho những người cần giúp đỡ...

Gạo được chất đầy một góc phòng trai tăng và chỉ qua một đêm thì mấy chú chuột đã đánh hơi lên cắn phá, báo hại hôm sau mấy cô làm công quả phải quét dọn và vá lại những chỗ bao bị thủng...Biết chuyện, hôm ấy thầy nhờ tôi và vài thanh niên đến viếng chùa vào phòng, dựng đứng các bao gạo, tháo tất cả các dây cột và mở thật rộng vành bao gạo như là để mời cả làng “ chú tí” về dự tiệc...

Xong việc, thấy lạ một người nói rằng; “Thầy thật từ bi, giúp người hoạn nạn còn giúp luôn họ nhà chuột háu ăn...!” Nghe nói vậy, thầy chỉ mỉm cười đôn hậu, rồi giải thích:“ Bởi một duyên cớ nào đấy cho nên chúng ta và chuột cùng có mặt trên đời này...Mở miệng bao để chuột vào ăn gạo là chuyện nên làm trong lúc chờ chuyển đi... Vì là chúng sinh nên chuột cũng cần phải ăn và chính vì miệng bao mở sẵn nên chuột sẽ không cần cắn thủng vỏ bao gây thất thoát thêm trong quá trình vận chuyển...Mở rộng miệng bao cũng chính là ta mở rộng chính tấm lòng mình vậy...”

Bài học sống động từ thầy hôm ấy luôn ở mãi trong tôi dù hôm nay thầy không còn nữa. Mỗi khi gặp một tình huống khó khăn trong đời, tôi lại nhớ đến lời thầy và bắt đầu tâm niệm từ chỗ:

“Bởi một duyên cớ nào đấy...cho nên...”

Và mỗi lần tìm được một cách giải quyết tốt nhất, tôi lại bồi hồi, lòng hướng về cõi Phật vì tôi biết nơi ấy trong từng sát na, thầy chính là Phật với quả chứng Bồ đề và đại nguyện luôn mang lại lợi lạc cho mọi chúng sinh, mọi loài...

(Bài đã đăng trên báo Giác Ngộ số 280- 9/6/2005)

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/momiengbao.htm

 


Vào mạng: 23-11-2008

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang