Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Là một tâm hồn trọn vẹn và tự do
   Long Vân dịch (theo What’s Hot)

            Con người là một nạn nhân của sự bất hạnh, bởi vì anh ta không làm một người bạn tốt đến cuộc sống, trong khi anh ấy chưa khám phá ra được sự giải thoát trong cuộc sống , anh ta đã tạo ra sự ràng buộc trong cuộc sống. Chính vì vậy, khi anh ấy sống một mình anh ta sẽ cảm thấy một cách cô đơn và cũng tại thời gian đó trong chổ đông người anh ta cảm thấy bị ngẹt thở !

            Con người ta luôn chọn quyền lực, địa vị, tiếng tăm, khoái lạc trong cuộc sống nhưng không bao giờ được tự do. Chính vì vậy tâm của con người luôn cởi trên lưng  một con ngựa của sự mong cầu, họ luôn luôn làm thôi miên chính họ và nói “nếu chỉ duy nhất…” cái này đến tôi sẽ hạnh phúc. “nếu chỉ…” là một thứ bệnh tật nó ngăn cản họ từ sự hạnh phúc. Giải pháp thực tế nằm trong sự khám phá ra như thế nào người ta có thể tự do trong tâm hồn cũng như trong môi trường sống điều này có thể được kết nối xuyên qua lòng yêu thương và sự không mong đợi. Giải thoát là nền tảng và căn bản của cuộc sống.

-         Hỏi chính bạn câu hỏi căn bản này: bạn là người tự tại hay bị ràng buộc.

-         Nhìn nhận một kinh nghiệm như thế, không mang sự hối hận hay bực bội về nó, nếu có sự khổ đau trong sự quan sát một kinh nghiệm đã qua viết ra nguyên nhân của sự khổ đau.

-         Học hỏi từ sự tự tại giải thoát và nhìn nhận rằng có một hoàn cảnh và sự giải thoát của hoàn cảnh và nhìn một cách khác quan rằng sự tự tại của một kinh nghiệm thoát ra ngoài hoàn cảnh.

-         Là sự tự tại hãy nhìn rõ nguồn gốc của nó kiểm tra nó là sản phẩm của trí tuệ hay môi trường.

-         Sự sáng sủa tâm hồn là một sức mạnh, quản lý, chế ngự chúng một cách độc lập và làm suy yếu chúng bởi sự suy nghĩ và mườn tượng.

-         Luôn luôn nhắc nhở bạn rằng bạn là một người thanh thản.

Như vậy dần dần giải thoát chính bạn từ sự nhớ nghĩ tiêu cực và tâm bạn vượt ngoài “ nếu chỉ ….” Và khẳng định tâm hồn bạn trọn vẹn và tự do.

 

                                                                       

           

                                                                                 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/lamottamhon.htm

 


Vào mạng: 12-10-2008

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang