Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cuộc sống chỉ là một tiến trình của sự thay đổi
Long Vân dịch ( theo Indiatimes)

            Cuộc sống của bạn phải đi xuyên qua một tiến trình của sự thay đổi. Nếu sự thay đổi không phải là mục đích của bạn thì cuộc sống sẽ bị buông trôi theo dòng chảy của thời gian vô tận. Mỗi kinh nghiệm trong cuộc sống sẽ giúp bạn phát triển tình yêu thương trong sự yên lặng và niềm vui.

            Bạn phải học hỏi đến cấu trúc một kinh nghiệm để có được sự trưởng thành. Trọng tâm chính của bạn là sự chuyển đổi ‘sanh tử’ vào trong ‘niết bàn’ hay sự ràng buộc vào trong sự giải thoát.

            Nếu chúng ta có thể ghi nhớ đến sự hiểu biết luôn luôn thường trực đánh thức đến thế giới bên trong của chúng ta như sự suy nghĩ, giải thích, sự xúc cảm , điều thích và không thích, một cấp độ mới của sự thật sẽ được mở ra và như vậy chúng ta sẽ giải thoát khỏi ngục tù bên trong tâm thức của chúng ta.

            Có hai cái lo sợ chính đáng và  lo sợ  không chính đáng. Ví dụ như khi con Cọp đến gần bạn, bạn sẽ sợ hãi và đó là lo sợ  chính đáng . Lo sợ của tương lai là lo sợ không chính đáng. Trên thực tế nó là một sự thích thú , là sự say mê, tuy không biết gì về tương lai.

            Môt người phụ nữ đến tôi và nói: ‘ Tôi lo sợ những gì trong tương lai của tôi đang đến kể từ khi công ty của chồng tôi đang bị tước đi bởi  một công ty khác’. Tôi đã nói với cô ấy rằng điều đó không là gì cả! cô không phải lo sợ. Hãy nhìn vào cuộc sống của bạn…rất nhiều điều kỳ diệu có thể xảy ra. Bạn đã sinh ra trong một gia đình nghèo và nhìn thấy như thế nào là nơi tốt cho bạn bây giờ. Chính vì thề, rút ra một năng lượng của bạn từ những việc tốt nó sẽ sảy ra đến với bạn.

            Như đứa trẻ con chúng ta không có sợ hãi. Người lớn gieo quan niệm của sự sợ hải và sau đó sợ hãi trở thành một phần của chúng ta. Sau đó nổi sợ hãi ăn sâu vào trong tâm thức của chúng ta chúng ta cần phải hoá giải nó

            Lại nữa, Cuộc sống là một sự kết hợp của cái ngu dốt và sự hiểu biết. nó cần được gọt dũa. Chẳng hạn như nhà của bạn có một viên  cẩm thạch Ý nhưng nó không được bóng láng nên mọi người nhìn nó sẽ giống như vật dụng tầm thường. Một cách tương tự, Bạn có trí huệ nhưng nó không được dũa mài ‘bóng láng’ với sự khiêm tốn và sự hiểu biết thì  trí tuệ đó sẽ không lộ ra ánh sáng.           

Hãy nhìn cuộc sống với sự tĩnh thức, mọi người tại một vài cấp độ là ngu đần là bơ vơ và sự nhận ra này giúp chúng ta có hành động một cách sâu hơn. Nếu mọi người nghĩ “ tôi biết, tôi không cần thay đổi” như vậy sự hiểu biết sẽ bị trói buộc và sẽ không giải thoát cho bạn.

           

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/cuocsong.htm

 


Vào mạng: 07-12-2008

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang