Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Sat Sangat: Chia Sẻ Như Là Một Cách Sống
   Long Vân dịch (theo indiatimes)

            Có một lần Guru (Thầy) Nanak, người sáng lập ra Đạo Sikh (một Tôn giáo hiện nay đang thịnh hành ở Ấn Độ) đi đến một ngôi làng nọ cùng với một người bạn đạo Hồi tên là Mardana. Người dân tại ngôi làng này thật vô lễ và không cúng dường bất kỳ thực phẩm hay chổ ở nào đến hai người. Guru Nanak đã trãi qua một đêm tại đó và sáng hôm sau trước khi rời khỏi ngôi làng này ông ta đã ban phúc đến người dân ở ngôi làng này với lời nói: “các bạn có thể ở lại nơi đây và nơi đây rất thịnh vượng”. Tiếp tục, Guru Nank và người bạn đồng hành đến viếng thăm một ngôi làng khác, ở đó người ta rất tử tế và mến khách, Guru Nank ở lại đó và sang ngày hôm sau cũng chúc phúc đến họ : “các bạn có thể bị ly tán và di dời đến một nơi khác”.

            Mardana lấy làm ngạc nhiên và yêu cầu ông ấy giải thích. Guru nank nói rằng điều tôi nói cũng vì làm lợi ích cho chúng sanh mà thôi, Này ông Mardana! người cư dân trú ở ngôi làng thứ nhất có thói quen xấu và họ đi ra sẽ truyền cái xấu đó đến người khác làm cho xấu theo, vì thế ta khuyên họ nên chỉ ở lại ngôi làng của họ. Trái lại dù bất cứ nơi đâu, dân chúng ở ngôi làng thứ 2 nên đi, họ sẽ truyền bá chỉ có điều tốt vì thế ta mong rằng họ sẽ phân tán và làm cho người khác cũng hấp thụ được cái tốt.

            Trong đạo Sikh, Sangat hay tình bạn của những tấm lòng tốt sẽ nắm giữa chìa khoá giải thoát. Sat Sangat ám chỉ đến một tập thể tín đồ người mà tham gia trong các hoạt động tôn giáo, lời kinh trong sangat chú trọng về phương diện tinh thần hơn là sư thực tập tôn giáo.

            Ca hát trong tôn giáo(theo Đạo Phật là tụng Kinh) không những chỉ được xem như là căn bản cho tiến trình tinh thần cá nhân, mà nó cũng làm cho người ta có hành động tốt hơn đến tha nhân, giống như người tìm học việc phục vụ cho người khác về thức ăn, chăm sóc các bậc đạo sư và rửa chén…!chẳng hạn như Guru nank nói rằng Sat sangat là trường học của guru và ở đó mọi người thực tập phẩm chất của thần thánh. Sangat là nơi đạo đức được tu dưỡng.

            Trong sangat, người mộ đạo không gặp bất kỳ sự xem xét của ngày sinh chốn đẻ tầng lớp giai cấp hay địa vị trong xã hội. đây có thể nói là sự bình đẳng được thi hành, bình đẳng trong nghi lễ cũng như trong việc chia thức ăn- Guru nank đặt lý tưởng cho đạo Sikh : Nam Japo : thực tập tên; Kirat karo: tìm kiếm cuộc sống của bạn qua lao động lương thiện chính đáng và vand Chhako: chia xẻ vật sở hữu của bạn (tài sản, tiền bạc, vật dụng) trong tinh thần yêu thương và phục vụ.

            Sikh, nói một cách đơn giản nghĩa là đi tìm chân lý xuyên qua triết lý của Guru Granth Sahib người đã cung cấp con đường tinh thần cho nhân loại, Ngài đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi vĩnh cữu : “tôi là ai và tôi ở thế gian này để làm gì? ” bất cứ ai đọc kinh Ganth (kinh của đạo Sikh)linh thiêng chăm chú nghe những bài thơ hay đọc tụng chúng, người ấy có thê trực tiếp đi vào gặp Guru. Vì Guru được xem như là hiện thân trong những bài thơ này, bởi vì “ the word is the Guru,the Guru is the word”. tất cả sự hợp thành bao gồm trong Holy Ganth, nó được xem như là lời nói của guru, kinh nghiệm tinh thần có thể tốt xuyên qua sự kết hợp giữa “từ” và “âm nhạc”.

            Không có nơi tái sinh trong đạo Sikh như con đường đến sự cứu rỗi, theo Guru Nank có thể tìm cầu nó ngay trong cuôc sống đạo đức của một người chủ nhà…!                                               

                                                                        Delhi, September, 2008          

                                                                                

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/chiase.htm

 


Vào mạng: 21-9-2008

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang