Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

 

..... ... ..  . ..  .  .

CÂU ĐỐI XUÂN KỶ SỬU 2009

 Thích Nhật Từ


 

Xuân về, mai vàng nở rộ, chúc bốn mùa hạnh phúc;

Tết đến, đào đỏ thắm tươi, cầu tám tiết an khang.

 

Lễ Phật đón xuân, phước lộc tràn đầy gia quyến;

Tụng Kinh mừng tết, bình an tỏa rạng cõi tâm.

 

Mừng xuân, mong thế giới vượt qua cơn bỉ cực;

Đón tết, cầu năm châu sớm được cảnh thái bình.

 

Chào xuân, cầu đất nước sánh vai cường quốc;

Chúc tết, mong hôm nay hơn hẳn ngày qua.

 

Tiễn Chuột đi, hết khủng hoảng, tai ương, khổ cực;

Đón Trâu về, chúc an lành, sức khỏe, vinh quang.

 

Mừng Xuân, gieo phước đức, bình an, thịnh vượng;

Đón Tết, gặt nhân từ, hạnh phúc, thành công.

 

 

 http://www.buddhismtoday.com/viet/caudoi/caudoiKySuu2009.htm

 


Vào mạng: 20-01-2009

Trở về mục "Câu Đối"

Đầu trang