Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TẠI QUẢNG NAM – ĐÀ NẲNG

Vào ngày 11/11/2008 đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay đã đến chùa Vạn Đức, Hội An nhân ngày tổ chức khóa tu Một Ngày An Lạc cho 240 hành giả cư sĩ. Sau khi thầy Phổ Giác chia sẽ pháp thoại “Nhân quả và số phận con người”, đoàn đã phát quà cho 200 hộ gia đình nghèo trị giá mỗi phần là 100.000 đồng cùng với nhiều kinh sách băng đĩa do thầy Nhật Từ dịch thuật và thuyết giảng. Tổng số kinh phí khoảng 30.000.000 đồng. Trước đó vài tháng đoàn cũng đã đến Đà Nẳng thuyết giảng và phát quà cho 200 hộ gia đình nghèo. Tổng chi phí 2 đợt từ thiện khoảng 60.000.000 đồng do nhóm Phật tử Đạo Phật Ngày Nay tại Úc châu và tại Việt Nam đóng góp.

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/tuthien_quangnam_danang.htm

 


Vào mạng: 29-12-2008

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang