Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

ĐẠO PHẬT NGÀY NAY LÀM TỪ THIỆN TẠI TỈNH AN GIANG

      Vào ngày 17/01/2009 , đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay do thầy Thích Nhật Từ làm trưởng đoàn, cùng đi có thầy Phổ Giác – phó ban Đạo Phật Ngày Nay – đã đến chùa Long Quang, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Tại đây, thầy Nhật Từ đã thuyết giảng và phát quà cho 420 hộ gia đình nghèo và ủng hộ bộ cửa của chánh điện chùa Long Quang. Tổng trị giá gần: 140.000.000 đồng, với sự đóng góp của các Phật tử:

- Nhóm Đạo Phật Ngày Nay tại Úc châu : 2900 AUD và 500 USD
- Gia đình bác sĩ Hằng : 37.000.000 đồng
- Gia đình Nguyễn Kim Kỳ : 21.000.000 đồng
- Diệu Thuận : 10.000.000 đồng
- Nguyễn Văn Thoại : 1.000.000 đồng
- Cô Sáu (Hà Thị Mộng Tế) : 150 USD
- Chị Châu, Dung : 200 USD
- Tô Văn Hùng : 2.500.000 đồng
- Nguyễn Thị Đại : 500 USD
- Chân Phương Nghĩa : 1000 AUD
- Từ Bội Ngọc : 3.000.000 đồng
- Thiện Duyên, Nguyễn Thị Xuân Trang : 5.000.000 đồng
- Hồ Thị Mộng Quỳnh : 200 USD
- Nguyễn Thị Như Mai, Tâm Như : 500.000 đồng
- Kim Hoàng, Rachal, Charles, Gavin : 800 AUD
- Thiện Hiển, Ngộ Ngọc : 2.580.000 đồng
- Chơn Bảo Thiện : 300 AUD
- Huệ Thanh, Tân Tịnh, Trí Bảo : 300 USD
- Kim Phượng : 1.000.000 đồng

Và các Phật tử gần xa ủng hộ.

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/tuthien_angiang_2009.htm

 


Vào mạng: 18-1-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang