Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ẤN TỐNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TRONG NĂM 2008

 

Ngày 27/12/2008 vừa qua, Ban ấn tống Đạo Phật Ngày Nay đã họp mặt và đánh giá tổng kết các hoạt động ấn tống kinh sách băng đĩa trong năm 2008. Cuộc họp đã diễn ra dưới sự chủ trì của thầy Thích Nhật Từ và sự tham dự của thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác (phó ban ấn tống), cùng các Phật tử trong ban ấn tống Đạo Phật Ngày Nay. Mở đầu buổi họp mặt thầy Nhật Từ đã thay mặt tán dương tất cả các hội viên và toàn thể các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đóng góp tịnh tài, tịnh vật để góp phần chia sẻ đến những người có nhu cầu muốn tìm hiểu về Phật pháp mà chưa có đủ điều kiện học hỏi và hành trì.
Ban ấn tống Đạo Phật Ngày Nay được thầy Thích Nhật Từ thành lập từ năm 2000, nhằm giúp đỡ những người bất hạnh gặp khó khăn trong cuộc sống về mặt vật chất lẫn tâm linh, với tinh thần “phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”. Cho đến nay đã phát triển với các hội viên rộng khắp ở Việt Nam và nước ngoài.
 
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ẤN TỐNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY NĂM 2008
I. Đóng góp:
  1. Hội viên chính thức đóng mỗi tháng 10.000 đồng hoặc 20.000 đồng.Tổng cộng trong năm 2008 đã đóng góp được 186.450.000 đồng.
  2. Thu từ các nhà hảo tâm đóng góp tại phòng kinh doanh Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ là 58.920.000 đồng
  3. Thu từ  các nhà hảo tâm đóng góp trực tiếp cho thầy Thích Nhật Từ và thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác là 429.000.000 đồng trong đó Hội ĐPNN tại Úc (Buddhism Today Association Incorporated) do Phật tử Hải Hạnh phụ trách đóng góp 105.360.000 đồng và 400 đô Úc.
Như vậy tổng số tiền đóng góp được trong năm 2008 là 674.370.000 đồng.
II. Chi ra:
-          Tháng 1: ấn tống kinh sách băng đĩa: 30.755.000 đồng
-          Tháng 2: ấn tống kinh sách băng đĩa: 34.970.000 đồng
-          Tháng 3: ấn tống kinh sách băng đĩa: 33.450.000 đồng
-          Tháng 4: ấn tống kinh sách băng đĩa: 90.271.000 đồng
-          Tháng 5: ấn tống kinh sách băng đĩa: 450.000.000 đồng
-          Tháng 6: ấn tống kinh sách băng đĩa: 85.878.100 đồng
-          Tháng 7: ấn tống kinh sách băng đĩa: 22.457.600 đồng
-          Tháng 8: ấn tống kinh sách băng đĩa: 9.336.800 đồng
-          Tháng 9: ấn tống kinh sách băng đĩa: 10.095.200 đồng
-          Tháng 10: ấn tống kinh sách băng đĩa: 44.384.900 đồng
-          Tháng 11: ấn tống kinh sách băng đĩa: 156.874.180 đồng
-          Tháng 12: ấn tống kinh sách băng đĩa: 46.589.000 đồng
Như vậy tổng số tiền chi ra để ấn tống kinh sách băng đĩa: 1.015.061.780 đồng
III. Tổng kết
-          Tổng số tiền chi ra để ấn tống: 1.015.061.780 đồng
-          Tổng số tiền thu vào: 674.370.000 đồng
-          Còn lại: 340.691.780 đồng do thầy Thích Nhật Từ đóng góp.

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/tongket2008.htm

 


Vào mạng: 2-1-2009

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang