Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN MỔ MẮT MIỄN PHÍ CỦA ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Ngày 9/12/2008 đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ do Đại Đức Thích Phổ Giác hướng dẫn đã đến trung tâm mổ mắt từ thiện nhân đạo TP. HCM. Tại đây đoàn đã tài trợ 29.120.000 đồng cho 40 ca mổ mắt bình thường và 1 ca mổ đặc biệt. Một số hình ảnh của chuyến đi.

Thầy Phổ Giác chụp hình với lãnh đạo bệnh viện Mắt TP.HCM và các bệnh nhân.

 

Thầy Phổ Giác chụp hình cùng với lãnh đạo bệnh viện Mắt TP.HCM.

 

Trong phòng phẩu thuật mắt.

 

Các bệnh nhân sau khi được mổ mắt.

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/momat_12_2008.htm

 


Vào mạng: 09-12-2008

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang