Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

CUỘC THI LUẬN VĂN PHẬT GIÁO
ĐỀ THI LUẬN VĂN PHẬT GIÁO
DO TRANG NHÀ LIÊN HOA TỔ CHỨC
NĂM 2009


  

CUỘC THI LUẬN VĂN PHẬT GIÁO

 

ĐỀ THI LUẬN VĂN PHẬT GIÁO

DO TRANG NHÀ LIÊN HOA TỔ CHỨC

NĂM 2009

 

 

 

 

- Nguyên nhân thực hiện:

 

            Như tâm nguyện và chủ trương của Trang nhà Liên Hoa (www.lien-hoa.net) trong những năm qua, kể từ khi thành lập Trang nhà Học Phật và Văn hoá, luôn luôn mong muốn đóng góp một chút gì đó theo khả năng nhỏ nhoi của mình, đối với Phật giáo để trước báo ân Phật, Thầy Tổ v.v…và để chia sẻ những sự an lạc đạt được khi áp dụng và thực hành Giáo Pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca.  Qua sự thỉnh ý và được sự Cố Vấn của Ni Sư Thích Nữ Liên Cương, Trang nhà Liên Hoa mạnh dạn tiến hành Tổ chức” Đề thi Luận văn Phật giáo” lần đầu tiên vào năm 2008.

Trong suốt thời gian qua, sau khi Tổ chức Cuộc Thi Luận Văn Phật Giáo được thành công mỹ mãn, Trang nhà Liên Hoa đã nhận được rất nhiều khích lệ từ các Bậc Tôn Túc trong Thiền môn, cũng như được sự chia sẻ niềm vui của các vị Ni Sinh tham gia vào Cuộc Thi và có kết quả rất là khả quan do đã đem hết tâm nguyện, kiến thức, với tất cả sự nổ lực, nghiên cứu, tham vấn v.v.. để cho các bài Luận văn tham dự được nhiều súc tích, ý nghĩa và biểu lộ sự dấn thân cuả các vị Ni sinh trẻ mong ước đóng góp cho Phật giáo hiện tại và mai sau, để làm tròn bổn phận của người con Phật “Tác Như Lai, hành Như Lai sự ” làm ích lợi cũng như xoa dịu khổ đau cho biết bao nhiêu người hữu duyên.

Dù cuộc sống hiện tại có rất nhiều biến động ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên thế giới, dù là những khổ cảnh vẫn thường trực hiện diện khắp mọi nơi, và như vậy, nói lên sự bấp bênh của đời sống vô thường như Kinh thường dạy “Ba cõi không an giống như nhà lửa” .

Nếu chúng sanh không có khổ đau, không bị sự mê lầm dẫn dắt trên con đường bất định trong các cảnh giới, sẽ không có đạo Phật. Sự xuất hiện của Đức Phật là để “Khai, thị, ngộ, nhập, Phật Tri Kiến”, chỉ cho tất cả hữu tình trở về Tánh Giác nơi chính mình, để đem lại cho mỗi người sự An Vui & Hạnh Phúc.

Do đó, đạo Phật là đạo của Hoà bình, của Từ bi, Trí tuệ, Giải thoát đi với cuộc đời con người, và với những phương pháp giáo dục tâm linh quí giá tùy “khế cơ và  khế lý”  đưa con người từ nội tâm khổ đau, bất an được chuyển hoá thành thân tâm thanh tịnh, đưa đến bờ bờ Giải thoát, dù đang còn mang thân xác trần tục.

Ý thức được giá trị của Đạo Phật đối với nhân loại trong sứ mạng cao quí nêu trên và trước sự tiến hoá vô cùng của Khoa học Kỹ thuật, Tin học, Truyền thông, báo chí, trình độ dân trí ngày càng cao, nâng địa vị con người trên thế giới trở thành nhân bản, Đạo Phật cần dấn thân đi vào cuộc đời để chuyển hoá cuộc đời, qua chất liệu Từ bi-Hỷ Xả-Trí Tuệ..

Nhiều nhà tư tuởng, nhà khoa học, nghiên cứu hoặc các nhà tâm linh đều có chung một nhận định: Tinh thần Phật giáo là giải pháp thích hợp cho mọi thời đại để đem lại An Lạc và Hạnh Phúc cho loài người và vạn vật trên hành tinh nầy, vì Đạo Phật là Tôn giáo Hoà bình, thực dụng, luôn luôn “tùy duyên bất biến” và có nội dung hàm súc qua 3 chặng đường Giới Định Huệ, làm khai triển Tánh Phật, nơi đó đầy đủ tâm đức: Bi Trí Dũng.

Nhưng trước rừng Giáo lý thâm sâu, bao la, huyền diệu của Đạo Phật, chúng ta phải làm sao để chắt lấy những viên ngọc báu đó để ứng dụng và làm lợi ích cho cuộc đời, cho các hữu tình một cách thiết thực nhất.

Lịch sử Phật giáo Việt nam ghi nhận có Tông phái ảnh hưởng mạnh chất, trong trong lịch sử phát triển Đạo Phật tại đất nước Việt Nam, đó là Thiền Tịnh Mật, đã đồng hành với Đạo Phật qua suốt dòng sinh mệnh lịch sử.

Do đó. để biểu lộ sự thâm hiểu và nhận thức đúng về Giáo Pháp của Đạo Phật trước những vấn nạn mà con người trong thời hiện đại đang đối diện, và cung ứng chất liệu giải thoát đó..Trang nhà Liên Hoa chọn Chủ đề thi Luận văn Phật giáo như sau:

 

 

Đề thi Luận Văn Phật giáo

 

TRƯỚC SỰ KHỔ ĐAU CỦA CON NGƯỜI, TRƯỚC SỰ BỨC BÁCH TÌM RA MỘT PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TÂM LINH THIẾT YẾU, HẦU CHUYỂN HOÁ NHỮNG BẤT HẠNH CỦA CÁC HŨU TÌNH ĐƯA ĐẾN BỜ AN VUI & HẠNH OHÚC.

TUY NHIÊN, VÌ GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT QUÁ BAO LA, QUÁ CAO SIÊU VỚI MỘT RỪNG KINH SÁCH, NHƯNG, TRƯỚC VẤN NẠN NẦY, MỖI NGƯỜI HÃY TÌM CHO MÌNH MỘT PHÁP MÔN MÀ MÌNH CHO LÀ CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO CÁ NHÂN VÀ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NHƯ LÀ THIỀN TỊNH MẬT.

MỖI NGƯỜI HÃY GIẢI THÍCH VÌ SAO MÀ CHỌN PHÁP MÔN ĐÓ VÀ PHƯƠNG PHÁP TU TẬP ĐÓ CÓ THỂ THÍCH ỨNG VỚI CON NGƯỜI HIỆN NAY VÀ MAI SAU, ĐỂ ĐEM ĐẾN SỰ TỰ TẠI  VÀ AN LẠC, BẰNG CÁCH NÀO?

HÃY NÓI ĐẾN PHƯƠNG PHÁP THỰC DỤNG, ÍCH LỢI, CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO MỌI NGƯỜI, TỪ GIÀ TRẺ BÉ LỚN V.V…VÀ ĐÚNG THEO GIÁO PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT.

 

 

- Đối tượng tham dự:

 

Như đã trình bày và được sự góp ý của các vị Tôn Túc cũng như được sự thuận ý của Ni Sư Thích Nữ Liên Cương, nên Đề thi Luận văn Phật giáo kỳ nầy, được áp dụng chung cho tất cả Tăng Ni Sinh đang theo học tại các Trường Phật học, Cao học v.v..tại Việt Nam, nếu như muốn tham dự vào Cuộc Thi Luận Văn.  

 

- Thời gian tham dự:

 

Đây là lần thứ nhì mà Trang nhà Liên Hoa tổ chức để làm truyền thống cho những lần tổ chức của các năm kế tiếp, có thể mỗi năm một lần và với đề tài khác nhau.

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2009 đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Chậm nhất là ngày 9 tháng 10 năm 2009 phải gửi bài. Những bài gửi về sau thời gian ấn định trên, sẽ không được nhận tham dự Cuộc thi.

 

- Dung lượng bài viết:

 

Bài viết phải có nội dung đầy đủ, nói lên được phương pháp ứng dụng đạo Phật vào cuộc đời để chuyển hoá một cách tích cực. trước môi trường nhiều biến động khổ đau của xã hội và cuộc đời, với giải pháp đem lại An lạc, chấm dứt khổ đau.

            Bài viết ít nhất phải trên 10 trang đánh máy và nói lên đầy đủ ý nghĩa như chủ đề đặt ra.

Tất cả những bài Luận văn tham dự cuộc thi, dù được giải thưởng hay không, cũng đều được đưa vào trang nhà Liên Hoa để phổ biến, nhằm nói lên những tư tưởng, lý tưởng và cách áp dụng sai biệt của người hành giả Phật giáo trước những vấn nạn con người. Quan trọng nhất là “Tri & Hành hợp nhất để dấn thân vào cuộc đời thưc hiện Lý tưởng :

Phục sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật

 

- Cách thức tham dự:

 

Khi viết bài Luận văn xong, xin trình bày và thỉnh ý ……………... Bài nên đánh máy rõ ràng, mạch lạc và trên trang đầu phải ghi để khỏi lẫn lộn.

 

* Tên Họ: ……………..Pháp danh: ………………Năm học: ……………Sự đồng ý của Bổn sư :…………..

 

  • Ghi chú: Bài tham dự cuộc thi Luận văn Phật giáo.

 

            Khi viết bài, có trích dẫn thì nhớ ghi xuất xứ được trích dẫn, tên tác giả, tên sách v.v…Vì đây là đề thi để nói lên tấm lòng, nhận thức của mỗi người đối với Giáo pháp Đức Phật và con người, nên không được nhờ người làm thế hoặc lấy bài của người khác.

            Không bắt buộc phải tham dự cuộc thi, nếu không thích.

            Tất cả các bài Luận Văn, sau khi qua thủ tục yêu cầu cần thiết như đã nêu trên, đều gửi trực tiếp về Trang nhà Liên Hoa, địa chỉ như sau:

 

                                          Padma9mt@hotmail.com

hoặc :

 

qua Ni Sư Thích Nữ Liên Cương để nhờ chuyển :

 

batnhanitu2007@yahoo.com.vn

Số phone: 8411035

 

- Ban Giám Khảo:

 

Gồm những vị Tôn Túc, Thượng Toạ, các nhà Phật học uyên thâm v.v…đã cộng tác lâu năm với Trang nhà Liên Hoa.

 

- Kết quả cuộc thi Luận văn Phật giáo:

 

Ngày công bố kết quả cuộc thi là ngày 22 tháng 1 năm 2010 tức ngày Mùng 8 tháng Chạp Kỷ Sửu ( Ngày Phật Thành Đạo ) và sẽ thư về kính tường cùng Ni sư Liên Cương về kết quả cuộc tuyển chọn nầy. cũng như sẽ thông báo trên Trang nhà Liên Hoa. Sau đó, Ni Sư sẽ Thông báo về việc Tổ chức Buổi Lễ Phát Giải Thưởng và công bố kết quả tại Bát Nhã Ni Tự.

Tất cả sự chấm điểm đều dựa trên Bài viết có nội dung thâm hiểu Phật Pháp, sáng kiến, hướng đi, cách trình bày, văn phong v.v…và chọn, chấm đều bình đẳng, công bằng không đặt trên sự quen biết, vì thực ra Ban Giám Khảo không biết một ai.

Tất cả việc Tổ chức cuộc thi Luận Văn Phật giáo của Trang nhà Liên Hoa và của những người tham dự cuộc thi, chỉ vì mục đích chung là phục vụ và tìm hướng đi của Phật giáo đáp ứng cho Thời đại, cho đời sống nhân loại và không vì bất cứ một lý do nào khác.

 

- Giải thuởng gồm có :

 

       - Giải nhất                                :  1 Học bổng cho 4 năm Đại học Phật 

                                                         Giáo ( 8 triệu VN ).                                                  

       - Giải nhì, gồm 2 giải                 :  3 triệu VN / 1 giải

 

        - Giải ba, gồm 2 giải                  :  2 triệu VN  / 1 giải  

 

        - Giải khuyến khích, gồm 2 giải   :  500. 000 VN / 1 giải

 

Còn những người không được giải trúng cuộc thi Luận văn Phật giáo trong lần 2,  năm 2009 nầy, nhưng tất cả các bài tham dự đều được đưa vào Trang nhà Liên Hoa như đã nói ở trên. Đồng thời, kính xin vui lòng nghiên cứu, tu tập v.v…để chuẩn bị cho kỳ thi Luận Văn Phật giáo vào năm tới và chắc là sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

 

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát ma ha tát

 

 

Trang nhà Liên Hoa

 

www.lien-hoa.net

email: padma9mt@hotmail.com

___________________

Download dạng pdf

 

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/thiluanvanphatgiao.htm

 


Vào mạng: 20-07-2009

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang