Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt


  

thichnhattu2.JPG (4327 bytes)

 

Tỳ Kheo Thích Nhật Từ
Email: thichnhattu@yahoo.com
Website: http://www.buddhismtoday.com


 

...... ... ..  . ..  .  .

 

LỊCH TRÌNH GIẢNG PHÁP
CỦA ÐẠI ÐỨC THÍCH NHẬT TỪ TẠI HOA KỲ

Picture 01.jpg (803261 bytes)

Đại Đức Thích Nhật Từ đang giảng pháp tại Chùa Tịnh Luật, Houston, Texas, Hoa Kỳ

Picture 02_2.jpg (790739 bytes)

Phật tử   đang nghe pháp tại Chùa Tịnh Luật, Houston, Texas, Hoa Kỳ

 

LỊCH GIẢNG PHÁP CỦA ÐẠI ÐỨC THÍCH NHẬT TỪ TẠI HOA KỲ

1. Bang Louisiana 

Giờ và Ngày

Ðịa điểm giảng

Phone

Ngày 11/9/2004:
10:30-12:00 và 15:00-1800: giảng pháp 
Ngày 12/9/2004: 
11:00-12:30: giảng pháp 

Chùa Bồ Ðề

Hwy 996 Box 1701/2 

New Orleans, LA 70131 

Tel: (504) 392-0327

2. Bang Texas 

Giờ và Ngày

Ðịa điểm giảng

Phone

Ngày 19/9/2004:
10:00-11:30: giảng pháp 
14:00-18:00: giảng pháp và vấn đáp Phật học. 
Chùa Tịnh Luật
31155 Bunting Rd 
Waller, TX 77484 
(Trực tiếp truyền thanh qua Paltalk trong Room "Thảo Luận Phật Pháp")

 

Thứ sáu, 24/9/2004:

19:00-20:30: giảng pháp

Trung Tâm Phật Giáo chùa Việt Nam
10002 Synott Road
Sugarland, TX 77478

Tel: (281) 575-0910

Chủ nhật, 26/9/2004:

15:00-18:00: giảng pháp 

Chùa Linh Sơn 
1334 FM 646 North Road 
Dickinson, TX 77539 

Tel: (409) 927-1862

Ngày chủ nhật, 26/9/2004:
10:00-12:00: giảng pháp
Ngày thứ hai, 27/9/2004:
19:00-21:00: giảng pháp
Thiền Viện Minh Ðăng Quang
14634 Bellaire Blvd 
Houston, TX 77083 

Tel: (281) 988-9989

Thứ sáu, 01/10/2004:
19h30: giảng pháp
Thứ bảy, 02/10/2004:
19h30: giảng pháp
Niệm Phật Đường Linh Duyên
3305 Russwood - Garland, 
TX 75044 

 

Chủ nhật, 3/10/2004:

11:00-12:30: giảng pháp

Chùa Từ Quang

 

Tel: (214) 227-4896

3. Bang California 

Giờ và Ngày

Ðịa điểm giảng

Phone

Thứ Tư, 6-10-2004:

6:30pm: giảng pháp

Đạo tràng Từ Bi Nguyện
4279 Ruby Ave 
San Jose, CA 95135

(408) 274-5373 (H) 

(408) 256-5628 (cell)

Thứ năm, 7-10-2004: 

6:30 pm giảng pháp

Đạo tràng Chúc Hảo

3694 Lucas Dr. 

San Jose, CA 95148 

(408) 528-8919 (H)

Thứ sáu, 8-10-2004: 

7:30pm giảng pháp 

Chùa Liễu Quán

1425 Clayton Rd 

San Jose, CA 95127 

(408) 272-5765

Thứ bảy, 9-10-2004:

10:00am giảng pháp

Chùa An Lạc

1647 E. San Fernando St 

San Jose, CA 95116 

(408) 254-1710

Thứ bảy, 9-10-2004:

19:00pm giảng pháp

Chùa Phổ Minh

2751 21st Ave 

Sacramento, CA 95824 

(916) 739-6344

 

Chủ Nhật, 10-10-2004:

10h00am giảng pháp

Chùa Quảng Đức

380 S. 22nd St. 

San Jose, CA 95116 

408) 286-8380 

 

Chủ Nhật, 10-10-2004:

14h00pm giảng pháp

Đạo Tràng Quảng Ngọc

741 Ellis St Apt #8

SF, CA 94109

(415) 292-9804

Chủ Nhật, 10-10-2004:

15h00pm giảng pháp

Chùa Ðức Viên

2420 Mc Laughlin Ave 

San Jose, CA 95121 

(408) 993-9158 

(408) 888-0157

Thứ hai, 11-10-2004:

6:30pm giảng pháp

Đạo tràng An Hạnh

4941 Eberly Dr. 

San Jose, CA 95111 

(408) 281-2047 (H) 

(408) 561-5480 (Cell)

Thứ ba, 12-10-2004: 

7:30pm giảng pháp

Chùa Liễu Quán 

1425 Clayton Rd 

San Jose, CA 95127 

(408) 272-5765

Thứ tư, 13-10-2004: 

18:00pm giảng pháp 

Niệm Phật Đường Duyên Giác 

97 Foss Ave

San Jose, CA 95116

(408) 926-9256

Chủ nhật, 17-10-2004:

13h00pm giảng pháp

Chùa Diệu Quang

3602 W. 5th Str. Santa Ana, Ca. 92703

(714) 554-9588

Thứ sáu, 22-10-2004:

19h00pm giảng pháp

Chùa Phổ Đà

5110 W. Hazard Ave. Santa Ana, Ca 92703

(714) 554-9785

Chủ nhật, 24-10-2004:

10h30 Am giảng pháp

Tổ Ðình Minh Ðăng Quang

8752 Westminster Blvd 

Westminster, CA 92683 

(714) 895-1218 

Chủ nhật, 24-10-2004:

13h00pm giảng pháp

Chùa Diệu Quang

3602 W. Westminster Ave, Ca. 92703 

(714) 554-9588

Thứ hai, 25-10-2004:

19h00pm giảng pháp

Chùa Phật Tổ

905 Orange Ave, Long Beach, Ca. 90813 

(562) 599-5100

Thứ ba, 26-10-2004:

19h00pm giảng pháp

Chùa Phật Tổ

905 Orange Ave, Long Beach, Ca. 90813 

(562) 599-5100

Thứ Tư, 27-10-2004 

20h00pm giảng pháp

Tu Viện An Lạc

901 S. Saticoy Ave. 

Ventura, CA 93004 

 

4. Bang Connecticut 

Giờ và Ngày

Ðịa điểm giảng

Phone

Chủ nhật, 31/10/2004:

11h45 & 14h00 giảng pháp 

Chùa Phước Long
1222 Fairfield Ave, 
Bridgeport, CT 06605 
(Trực tiếp truyền qua Paltalk. 
Group: Distance Learning 
Room: Phật Học Đuờng Vạn Hạnh)

(203) 366-3477 

5. Bang Massachusetts 

Giờ và Ngày

Ðịa điểm giảng

Phone

Thứ bảy, 6-11-2004:

19h00 giảng pháp 

Chủ nhật, 07-11-2004:

11h00 giảng pháp 

Chùa Phổ Hiền
96 Dewey Street 
Worcester, MA 01610 
(Trực tiếp truyền qua Paltalk. 
Group: By Language: Asia & The Far East,  Room: Sinh Hoat Phat Phap Online)

(508) 410-7452

Chủ nhật, 07-11-2004:

14h30 giảng pháp 

Chùa Lục Hòa
7 Greenwood Park 
Dorchester 
MA 02122 
(Trực tiếp truyền qua Paltalk. 
Group: By Language: Asia & The Far East,  Room: Thao Luan Phat Phap Online)

(617)436 - 6084

6. Bang Florida (FL) 

Giờ và Ngày

Ðịa điểm giảng

Phone

Thứ bảy, 13-11-2004

- 8:00-9:30: giảng pháp 

- 15:00-16:30: giảng pháp 

- 17:00-18:30: giảng pháp 

Chủ Nhật, 14-11-2004

11:00-12:30: giảng pháp 

Thứ ba, 16-11-2004

19h00: giảng pháp 

Thứ tư, 17-11-2004

19h00: giảng pháp 

Chùa Hải Ðức
2101 Pickettville Rd 
P.O. Box 60097 
Jacksonville, FL 32236 
(Trực tiếp truyền qua Paltalk. 
Group: By Language: Asia & The Far East,  Room: Thao Luan Phat Phap Online)

(904) 781-4183

7.     Bang Tennessee (TN) 

Giờ và Ngày

Ðịa điểm giảng

Phone

Thứ bảy, 20-11-2004

19h00: giảng pháp 

Chủ Nhật, 21-11-2004

11:00 và 14h00: giảng pháp 

Chùa Quán Âm
3500 S. Goodlett Rd 
Memphis, TN 38118 
(Trực tiếp truyền qua Paltalk Group: by Language:  Asia & the Far East. Room: Sinh Hoạt Phật Pháp

(901)-362-8070 

8.    Bang Louisiana 

Giờ và Ngày

Ðịa điểm giảng

Phone

Thứ bảy, 27-11-2004

16h00: giảng pháp 

Chùa Tam Bảo
975 Monterrey Blvd 
7124 Calumet 
Baton Rouge, LA 70805 

(504) 248-8263

Chủ Nhật, 28-11-2004

11h00 & 14h30 giảng pháp 

Chùa Tịnh Ðộ

246 Bourque Rd

Lafayette, LA 70506

(Trực tiếp truyền thanh qua Paltalk trong Room "Sinh Hoạt Phật Pháp")

(337)-988-4105

9.     Bang Washington State 

Giờ và Ngày

Ðịa điểm giảng

Phone

Thứ bảy 04-12-2004

11h00 & 16h00: giảng pháp

Tu Viện Bửu Hưng (WA)

17808 NE18th Street

Vancouver, WA 98684

(Trực tiếp truyền thanh qua Paltalk trong Room "Sinh Hoạt Phật Pháp")   

(360)-892-4507

Thứ bảy, 04-12-2004

19h00: giảng pháp

Chùa Liên Hoa

1211 Wilson Street NE

Olympia, WA 98506

lienhoapagoda@yahoo.com

(Trực tiếp truyền thanh qua Paltalk trong Room "Sinh Hoạt Phật Pháp")

(360) 352-7109

(360) 556-1990

Chủ Nhật, 05-12-2004

10h00: giảng pháp

Tu Viện Bửu Hưng (WA)

17808 NE18th Street

Vancouver, WA 98684

(Trực tiếp truyền thanh qua Paltalk trong Room "Sinh Hoạt Phật Pháp")

 

(360)-892-4507

10. Đảo Hawaii 

Giờ và Ngày

Ðịa điểm giảng

Phone

Thứ bảy, 11-12-2004

15h00: giảng pháp 

Chủ Nhật, 12-12-2004

11h00: giảng pháp 

Tu Viện Chơn Không
1105 Hind Luka Dr. 
Honolulu, HI 96821 

(808)-373-4608

11. Thành phố Houston 

Giờ và Ngày

Ðịa điểm giảng

Phone

Thứ bảy, 18/12/2004
15h30: giảng pháp
Trung Tâm Phật Giáo chùa Việt Nam
10002 Synott Road
Sugarland, TX 77478
 

(281) 575-0910

Thứ bảy, 18/12/2004
19h00: giảng pháp
Chương trình phát thanh Tiếng Chuông Tỉnh Thức
17210 Klee Cir
Spring, TX 77379
 

(281) 379-1143

Ngày 19/12/2004:

14:00-17:00: giảng pháp

Nhà hàng Kim Sơn

tại Ballroom, Houston

1503 Saint Emanuel St.

Houston, TX 77003-4311

(Trực tiếp truyền thanh qua Paltalk trong Room "Sinh Hoạt Phật Pháp")

(713) 222-2461

*** Chương trình sẽ được tiếp tục cập nhật ***

ĐIỆN THOẠI VÀ ĐIỆN THƯ CỦA ĐĐ. THÍCH NHẬT TỪ 
Tel: (832) 563-5320 (Cell) 

Cập nhật : 19-12-2004

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/hoangphap2.htmVào mạng:18-12-2004

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang