Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
THÔNG BÁO
KHAI GIẢNG LỚP HỌC PHẬT PHÁP ANH NGỮ

Câu lạc bộ Phật pháp Anh ngữ do TT Thích Minh Thành đảm trách tại toàn soạn Báo Giác Ngộ vừa kết thúc đợt sinh hoạt thứ 2 hôm thứ 7, ngày 2/6/2007 và sẽ tiếp tục đợt sinh hoạt thứ 3 vào ngày 23 tháng 6 năm 2007.

Thời gian sinh hoạt: 15h00-16h30 mỗi thứ bảy.

- Địa điểm: Toà soạn Báo Giác Ngộ, số 85,  Nguyễn Đình Chiểu, F.6, Q.3, Tp.HCM

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc email: thichminhthanh@gmail.com

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/clb_phatphapanhngu.htm

 


Vào mạng: 8-6-2007

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang