Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

VIỆN NGHIÊN CỨU  PHẬT HỌC VIỆT NAM 

BAN PHIÊN DỊCH HÁN TẠNG

THÔNG BÁO

 CHIÊU SINH HỌC LỚP HÁN NÔM

Ngày 29-07-2008

                         

 

Ngày thi tuyển và nhập học của lớp Hán Nôm tại Tu Viện Huệ Quang trong niên học 2008-2009, được ấn định như sau:

1-       Ngày thi tuyển vào Năm thứ I: Thứ bảy, ngày 13-09-2008, tức 14-08-Mậu Tý.

2-       Ngày nhập học của các lớp: Ghi Danh, Năm thứ I, Năm thứ III: Thứ năm, ngày 02-10-2008, tức 04-09-Mậu Tý.

Ghi danh thi tuyển và Ghi danh nhập học bắt đầu từ ngày ra thông báo nầy.

Mọi chi tiết xin liên hệ với văn phòng lớp học, số 116-đường Hòa Bình-Phường Hòa Thạnh-Quận Tân Phú-TP HCM.

ĐT: 0958.308.918 gặp sư cô Huệ Hậu.

     TM- Ban Chủ Nhiệm

 HT. Thích Minh Cảnh

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/chieusinh_han_nom.htm

 


Vào mạng: 4-8-2008

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang