Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
CHÙA GIÁC NGỘ
92 Nguyễn Chí Thanh, P-3, Q-10, TP. HCM
Tel: (0084.8) 8309570  -  Mobile: 0908153160
Email: thichnhattu@yahoo.com   |  Website: http://daophatngaynay.com

  

TÂM THƯ KÊU GỌI HÃY PHÁT TÂM HỖ TRỢ

HỘI ẤN TỐNG KINH SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni

Kính thưa quý Phật tử

 DUYÊN KHỞI VÀ MỤC ĐÍCH

           Bờ mé giữa sinh tử và niết-bàn chỉ trong gang tấc nhưng kẻ phàm phu thì vẫn mê mờ nên mãi luân hồi trong sáu nẻo. Đức Phật vì xót thương chúng sinh nên suốt cuộc đời, dày công giáo hoá, tiếp độ dắt dìu biết bao người hữu duyên. Lời thánh của Ngài, may mắn thay, vẫn còn lưu truyền qua Ba Kho Tàng Kinh Điển (Tam Tạng: Kinh, Luật và Luận). Đó chính là thuyền bè giúp con người vượt biển sinh tử, lên bờ giác ngộ và giải thoát.

Góp phần truyền bá giáo pháp của Ngài đến với mọi người là một trong những cách thức tốt nhất để mang lại hạnh phúc và lợi lạc cho chúng ta ở hiện tại và tương lai. Đây là việc không thể thiếu đối với người con Phật có tấm lòng thiết tha đối với sự thịnh suy của Phật pháp và nhất là đối với sự an lạc của nhân loại. Vì lẽ đó, “Hội Ấn Hành Kinh Sách Đạo Phật Ngày Nay” ra đời, một mặt đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và tu học Phật pháp, mặt khác góp phần hoằng pháp qua phương tiện ấn tống kinh sách.

Nói chung, mục đích chính yếu của Hội trước nhất là để góp phần cho ra đời các phẩm thấm nhuần đạo lý từ bi, trí tuệ và giải thoát của đức Phật; cống hiến cho học giới các nghiên cứu về Phật học của các học giả Phật giáo nổi tiếng từ trước đến giờ; thúc đẩy phong trào nghiên cứu và tu học Phật pháp cho mọi đối tượng trong và ngoài nước; và góp phần làm giàu mạnh nền Phật học Việt Nam ở hiện tại và tương lai.

 

SÁCH NÀO SẼ ĐƯỢC ẤN TỐNG?

 Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và tu học của nhiều đối tượng khác nhau, Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay sẽ lần lượt ấn tống các tùng thư Phật học khác nhau như tủ sách Phật giáo tổng quan, tủ sách lịch sử văn học Phật giáo (PG), tủ sách lịch sử PG, tủ sách Phật giáo Nguyên Thủy, tủ sách Phật giáo Đại Thừa, tủ sách triết học PG, tủ sách xã hội học và chính trị học PG, tủ sách tâm lý học PG, tủ sách đạo đức học PG, tủ sách giáo dục PG, tủ sách kinh tế học PG, tủ sách văn hoá và văn minh PG, tủ sách PG và khoa học, tủ sách sinh thái học PG, tủ sách ngôn ngữ học PG, tủ sách thiền PG, tủ sách nghi thức và nghi lễ PG, và tủ sách tham khảo (bao gồm các từ điển Phật học).

Các tủ sách này được phân thành bốn nhóm sau đây:

1) Sách giới thiệu căn bản về đức Phật và giáo pháp cao thượng của Ngài.

2) Các nghi thức tụng niệm cần thiết cho người Phật tử.

3) Sách có chiều sâu về kinh nghiệm chuyên tu của vài pháp môn căn bản trong đạo Phật.

4) Các tác Phẩm nghiên cứu chuyên sâu về các lãnh vực Phật học hiện đại.

 

GIÚP HỘI BẰNG CÁCH NÀO?

Để có điều kiện ấn tống kinh sách Phật học, Hội cần phải có quỹ. Chúng tôi chân thành kêu gọi sự tùy hỷ công đức của những vị mạnh thường quân để việc ấn tống các tác phẩm đầu được nhanh chóng và thuận lợi. Đối với quý thiện hữu tri thức khác thì có thể hỗ trợ Hội bằng phương cách “tích tiểu thành đại” theo dạng nguyệt liễm và niên liễm.  Ngoài ra, quý vị có thể giúp hội bằng cách giới thiệu các vị mạnh thường quân và quý thân hữu cùng chí nguyện tham gia hỗ trợ hội. Quỹ được đóng góp theo ba nhóm: a) thành viên tùy hỷ, b) thành viên thông thường, c) thành viên bảo trợ và d) thành viên bảo trợ đặc biệt, như dưới đây:

- Thành viên tùy hỷ: bao nhiêu cũng được

- Thành viên thông thường: $8 USD hoặc $10 AUD / 1 tháng (hoặc tương đương).

- Thành viên bảo trợ: $15 USD hoặc $20 AUD / 1 tháng (hoặc tương đương).

- Thành viên bảo trợ đặc biệt: $400 USD hoặc 500 AUD / 1 năm (hoặc tương đương).

Để hồi hướng công đức cho thân bằng quyến thuộc của mình, quý thành viên có thể phát tâm đóng quỹ dùm cho họ. Sách sẽ được gởi đến thân nhân của thành viên, theo yêu cầu và địa chỉ cung ứng của các thành viên.

 

ĐÓNG QUỸ NHƯ THẾ NÀO?

Để tiện việc đóng và tiếp nhận quỹ, và nhất là việc tổ chức in ấn, xin quý ân nhân và quý thành viên hoan hỷ đóng trọn năm hoặc nhiều năm liền một lần. Tuy nhiên, tùy theo sự thuận lợi và điều kiện cho phép, quý vị có thể gởi thành hai ba lần, hoặc gởi vào tuần lễ đầu của mỗi tháng.  Trong thời gian đóng quỹ, nếu quý vị gặp khó khăn thì có thể tạm ngưng. Khi nào có điều kiện thì tiếp tục đóng góp. Tất cả chỉ là sự tùy tâm, không có bắt buộc.

- Quý ân nhân và thành viên tại TP. HCM, VN có thể gởi trực tiếp cho Tỳ-kheo Thích Nhật Từ (chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P-3, Q-10, TP. HCM), hoặc gởi cho các vị thành viên liên lạc trong TP. HCM. Quý ân nhân và thành viên tại các Tỉnh Thành khác có thể gởi cho các thành viên liên lạc trong Tỉnh thành của mình.

- Quý ân nhân ở Úc châu có thể chuyển account cho Hội theo đúng các chi tiết dưới đây.

 

Tại Úc:

Mọi sự ủng hộ dưới dạng chuyển khoản, xin gởi về:

Bank: Commonwealth Bank of Australia

Account Name: Buddhism Today Association Incorporated

BSB number: 065112

Account number: 1011 6049

Chi tiết của ngân hàng dưới đây chỉ cần thêm cho những vị ở ngoài nước Úc:

Swift code: CTBAAU2S

Address: 230a Port Road

Hindmarsh SA. 5007

Australia

Nếu gởi check hay money order thì gởi về địa chỉ:

Buddhism Today Association Incorporated

5 Jeanes St,

Beverley, SA. 5009

Australia

Hoặc liên lạc trực tiếp:

Giác Ðịnh và Hải Hạnh

Mobile:  0417 804 357; 0401 672 988

Email: buddhismtodayinc@yahoo.com

 

AI SẼ NHẬN ĐƯỢC SÁCH ẤN TỐNG?

 

Quý mạnh thường quân và các thành viên sẽ nhận được một quyển trong mỗi đợt ấn tống.

Quý ân nhân và thành viên có quyền đề nghị tặng cho thân hữu của mình. Sách ấn tống sẽ được gởi đến địa chỉ của người được đề nghị nhận sách.

Bất cứ ai, dù là Phật tử hay không phải Phật tử, nếu có nhu cầu đọc hoặc tham cứu các sách ấn tống, chỉ cần viết thư hay điện thư yêu cầu, sẽ nhận được sách biếu.

***

Vì lợi ích cho việc tu học của người con Phật trong và ngoài nước, vì sự nghiệp truyền bá thông điệp từ bi, trí tuệ và giải thoát của đức Phật đến với quần chúng hữu duyên, nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu Phật học cho giới trẻ, và góp phần làm lớn mạnh nền Phật học Việt Nam, kính xin chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa hoan hỷ đón nhận và nhiệt tình hưởng ứng hoạt động ấn tống của Hội, để đưa nhanh, đưa nhiều kinh sách đến với người hữu duyên với Phật pháp, hầu đem giáo lý đức Phật dạy tự thăng hoa cuộc sống của mình và mọi người.

Kính chúc chư tôn đức và quý cư sĩ Phật tử an lạc trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc sống.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

Kính bái

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ

Trụ trì chùa Giác Ngộ

http://www.buddhismtoday.com/antong/tamthu_antongkinh.htm

 


Vào mạng: 01-9-2007

Trở về mục Ấn Tống

Đầu trang