Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Truyện Cổ Phật Giáo

Truyện Thơ

Tập 1

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

***

* Diệu Phương tái bản * 2002 *

* Sách biếu, không bán.

* Tác giả không giữ bản quyền.

* Hoan nghênh tái bản ấn tống

hoặc phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào khác.

 

 Mục Lục

*    Lời Nói Đầu   (Diệu Phương) . . . . . . . . . . . ..3        

01. Đời Người Trong Một Câu  (Tâm Phước) . . .5

02. Nắm Hạt Trai  (Thích Tâm Nguyên) . . . . . . .8

03. Anh Chàng Bốn Vợ  (Báo Bát Nhã) . . . . . . .12

04. Cây Đèn Kỳ Lạ  (Thiện Châu) . . . . . . . . . . .17

05. Nắm Tro Tàn  (Minh Hưng) . . . . . . . . . . . . 23

06. Xâu Ngọc... Nước  (Trí Hiền) . . . . . . . . . . . 26

07. Vui Trong Đau Khổ  (Hồng Mai) . . . . . . . . 32

08. Một Lòng Vì Đạo  (Đức Thượng) . . . . . . . . 35

09. Điều Đáng Lo Nhất  (Tuyền Minh) . . . . . . .40

10. Con Chó Đói  (Hoàng Minh) . . . . . . . . . . . .43

11. Bẩy Cái Lọ Vàng  (Y Hà) . . . . . . . . . . . . . . .46

12. Người Mẹ  (Đức Thương) . . . . . . . . . . . . . . 51

13. Tai Họa Do Cái Miệng  (Hoàng Minh) . . . .56

14. Phật Xử Kiện  (Thiện Châu) . . . . . . . . . . . . .60

15. Dắt Nhau Xuống Giếng  (Trí Hải) . . . . . . . .65

16. Bảo Vệ Sanh Linh  (Đức Tâm) . . . . . . . . . . .68

17. Phước Báu Hiện Tiền  (Thích Đức Tâm) . . .71

 18. Mối Thù Truyền Kiếp  (H.G.)  . . . . . . . . . . .77

19. Hoàng Tử Hiếu Thảo  (Viên Âm) . . . . . . . . 83

20. Nguồn Hạnh Phúc  (Trí Hiền) . . . . . . . . . . .86

21. Dạy Khỉ Nói  (Thái Thanh) . . . . . . . . . . . . . 91

22. Lòng Hiếu Chim Oanh Vũ  (Phật Pháp) . . . 94

23. Cây Táo Thiết Sơn  (Phạm Ngọc Khuê) . . . 97

24. Nai Hiền  (Huyền Thanh) . . . . . . . . . . . . . 106

       Lời Nói Đầu

     Nhiều truyện xưa về Phật Giáo do các người khác nhau thuật lại đã được Minh Chiếu sưu tập và xuất bản thành một bộ sách gồm nhiều cuốn lấy tên là "Truyện Cổ Phật Giáo". Những truyện này đều được viết bằng "văn xuôi".

      Một số những truyện trong bộ sách trên đã được Tâm Minh Ngô Tằng Giao chọn ra rồi phỏng theo đó mà tóm tắt lại cho ngắn gọn, kể lại bằng ngôn từ bình dị và nhất là chuyển nội dung nguyên bản từ "văn xuôi" sang "văn vần" dưới hình thức thơ "lục bát" để người đọc, người nghe dễ hiểu và dễ nhớ.

     Những truyện cổ Phật Giáo tuy giản dị nhưng rất thâm thúy, thường hàm chứa đầy đủ và sâu sắc về đạo đức, giáo dục, luân lý và triết học. Truyện nói lên cái tinh hoa hay đẹp của giáo lý, từ bi và trí tuệ đồng thời mang lại sự xây dựng, thức tỉnh và giác ngộ cho người đời. Đọc những truyện cổ Phật Giáo người đọc cảm thấy một niềm siêu thoát lâng lâng tràn ngập tâm hồn.

      "Truyện Cổ Phật Giáo", truyện thơ (tập 1) này được xuất bản lần đầu năm 2001. Nay theo lời yêu cầu của bạn đọc muốn "ấn tống", tập truyện được tái bản (có sửa chữa). Được biết tập "Truyện Cổ Phật Giáo" này là tập thứ nhất trong một bộ sách gồm nhiều tập do Tâm Minh Ngô Tằng Giao phát tâm thực hiện.

      Xin trân trọng giới thiệu đến các độc giả một cuốn sách mà chúng tôi thiết nghĩ là vừa lý thú và vừa hữu ích.

Diệu  Phương (năm 2002)

http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/chuyencophatgiao.htm

Mục lụcLời nói đầu | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24.

 


Vào mạng: 1-8-2005

Trở về mục "Truyện Phật giáo"

Đầu trang