Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
( Tập 1 )

 QUỶ TRONG SA MẠC
***
 Người kể truyện:
 ________________

  MỤC LỤC

 * LỜI NÓI ĐẦU

1) Quỷ trong sa mạc.

2) Tìm con suối mới.

3) Chiếc đĩa vàng.

4) Anh chàng buôn chuột.

5) Người ấn định giá cả.

6) Hoàng tử khéo nói và con thủy quái.

7) Cậu bé hoàng tử không cha.

8) Hoàng tử thứ một trăm.

9) Vua với một sợi tóc bạc.

10) Ông sư sung sướng.

11) Nai Đẹp và Nai Xám.

12) Nai Chúa Cây Đa.

13) Nai Núi và Nai Làng.

14) Nai Gió và cỏ mật.

15) Nai trốn học.

16) Nai giả chết.

17) Gió và trăng.

18) Dê cứu thầy tu.

19) Thần cây đa.

20) Vua Khỉ và thủy quái.

21) Cây giống thợ săn.

22) Vua chó lông bạc.

23) Ngựa nòi thông minh.

24) Nước tắm dơ bẩn.

25) Đẹp gái.

* NHÂN DIỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT

Mục lục | Lời nói đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/tienthanphat.htm

 


Vào mạng: 1-1-2005

Trở về mục "Truyện Phật giáo"

Đầu trang