Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Những Sự Thật về Đạo Xuất Hồn
Tức pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp
những sự thật ngay cả rất nhiều môn đồ kỳ cựu cũng không hề biết !
Phạm Bá

Lời Thệ Nguyện

Tất cả các dữ kiện và chi tiết được ghi nhận đều có thực và chính xác 100%, do nhiều người mắt thấy, tai nghe, hoặc có ghi rõ trong các sách của đạo Vô Vi.

Nếu bản tường trình này đã được dựng đứng lên một cách bịa đặt, dối láo, vô căn cứ, tôi sẽ bị đời đời đọa Địa Ngục Cắt Lưỡi.

***

Đặc biệt cho LVM, người đã phát quẫn cắt gân máu tự vẫn "để được mau thành Phật, sớm đi độ chúng sanh",  năm 1986 tại "Thiền Viện Hai Không", Oroville, California.

Cầu chúc em gặp được chánh pháp trong đời sau.


Bố Cáo Quan Trọng

Tôi đã được fortunecity.com thông báo là Web page "Những Sự Thật về Đạo Xuất Hồn" đăng trên fortunecity.com phải bị ngưng vì "vi phạm tác quyền của Vovi Association, Canada".

Tôi đã trình bày với fortunecity.com rằng bản tường trình của tôi nhắm mục đích đưa ra những sự thật về LSH và tổ chức này, cũng như những điều phi lý, không chứng minh được, hoặc hoàn toàn bịa đặt. Tôi liệt kê vắn tắt nhiều điều tiêu biểu để chứng minh.

Tôi cũng báo cho fortunecity.com biết tôi đã tiếp xúc với luật sư và được luật sư cho biết như sau :

Điều luật năm 1978 của luật pháp Hoa Kỳ về bản quyền và tác quyền cho phép việc trích dẫn, sao chép những đoạn văn trong các tác phẩm có tác quyền nếu người trích dẫn hoặc sao chép nhắm các mục đích sau đây:

1. Để học hỏi

2. Để nghiên cứu, sưu khảo

3. Để phê bình

3. Để bình luận

4. Để thông tin, tường trình

Các nhà giáo được quyền sao chép thành nhiều bản để dùng trong lớp học.

Việc sao chép chỉ bị xem là bất hợp pháp nếu được dùng vào mục đích thương mại, thí dụ như in lại toàn tác phẩm để bán lấy tiền.

("The 1978 copyright law permits copying parts of a copyrighted work for such purposes as cholarship, research, criticism, comment, or news reporting. Teachers are also permitted to make multiple copies of a work for classroom use. However, copying for commercial purposes, such as making reprints for resale, is illegal.")

Do đó, fortunecity.com đã đồng ý với lời yêu cầu của tôi, và cho phép tôi đăng lại bản tường trình "Những Sự Thật về Đạo Xuất Hồn" trên fortunecity.com.

Bản tường trình "Những Sự Thật về Đạo Xuất Hồn" của tôi hoàn toàn hợp pháp và hợp hiến Hoa Kỳ.

Là công dân Hoa Kỳ, chúng ta được luật pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận.

Nếu độc giả hoặc những ai phổ biến bản tường trình này bị bất cứ ai hăm dọa trực tiếp hay gián tiếp bằng bất cứ phương cách nào, xin độc giả lấy đủ các chi tiết tên họ, địa chỉ của người hăm doạ, ngày, giờ xảy ra sự hăm doạ, và báo ngay cho Police Department tại địa phương và FBI.

Nếu người hăm dọa thực hiện lén lút như gọi qua điện thoại công cộng, gởi thư nặc danh, nhắn người khác nói bóng gió, v.v., xin độc giả cũng báo cáo cho Police Department và FBI.

Khi chúng ta báo cáo các hành vi hăm dọa, phạm pháp, các tội ác, v.v., luật pháp Hoa Kỳ cho phép chúng ta được quyền:

- Cho biết tên họ, địa chỉ, và số điện thoại của mình để nhân viên công lực có thể tiếp xúc và thâu thập thêm chi tiết

- Hoặc báo cáo với tính cách nặc danh.

Địa chỉ, điện thọai và web site của FBI:
Federal Bureau of Investigation
J. Edgar Hoover Building
935 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20535-0001
(202) 324-3000
http://www.fbi.gov/
Phạm Bá
Ngày 20 tháng 7 năm 2000

 

Các sách tham khảo

Do lời yêu cầu của một độc giả, thay vì để vào những trang cuối cùng, tôi liệt kê ra đây các sách Vô Vi tôi đã tham khảo cho bản tường trình này.

1. Tôi Tầm Đạo - Hồ Văn Em
2. Các quyển "Bé Tám Bàn Bạc Cùng Bạn Đạo Khắp Năm Châu" - Lương Sĩ Hằng
3. Các kỳ báo VoviLED - Lương Sĩ Hằng
4. Các quyển "Vấn Đạo" - Lương Sĩ Hằng
5. Tình yêu siêu thoát - Lương SĨ Hằng
6. Kinh A-Di-Đà Sớ Giải Và Phật Học Vấn Đáp - Đỗ Thuần Hậu
7. Phép Xuất Hồn - Đỗ Thuần Hậu
8. Tình Trong Bốn Bể - Đỗ Thuần Hậu
9. Đường Tu Siêu Thoát - Thiện Trung

và nhiều sách khác do nhà in Vô Vi tại Santa Ana, California, ấn hành. (Nhà in Vô Vi : 15081 Moran St. Suite J + K. Westm.iTel.: 714-891-0889)

http://www.buddhismtoday.com/viet/doi/020-daoxuathon.htm


Lời thệ nguyện | I | II | III | IV | V | VI | VII

 


Cập nhật: 27-5-2001

Trở về mục "Đối thoại"

Đầu trang