Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

NGHIÊN CỨU VỀ BÃO LỤT VIỆT NAM


 
dpnn-6.gif (202 bytes).....Trang cung cấp thông tin phòng chống bão lụt ở Việt Nam
dpnn-6.gif (202 bytes).....Nguyên Nhân Lũ Lụt Lớn ở Đồng Bằng Sông Hồng  Trần Tiễn Khanh và Nguyễn Khoa Diệu-Lê
dpnn-6.gif (202 bytes).....Nguyên nhân lũ lụt lớn ở Miền Trung   Trần Tiễn Khanh và Nguyễn Khoa Diệu-Lê
dpnn-6.gif (202 bytes).....Tìm hiểu những nguyên nhân lũ lụt lớn tại đồng bằng Sông Cửu Long  Trần Tiễn Khanh
dpnn-6.gif (202 bytes).....Ảnh Hưởng Dòng Nước El Nino Tại Vi?t Nam   Trần Tiễn Khanh và Nguyễn Khoa Diệu-Lê   

http://www.buddhismtoday.com/viet/baolut/index.htm

 


Vào mạng: 15-3-2002

Đầu trang