Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
INSTALL CHƯƠNG TRÌNH CUTE FTP
 
1-- Bấm hai lần vào chương trình
2-- Chọn NEXT
3-- Chọn I AGREE
4-- Chọn NEXT
5-- Chọn OK
6-- Chọn NO (để khỏi làm cute ftp thành default html)
7-- Bấm FINISHED

-- Sau đó khởi động chương trình Cute FTP. Trong lần khởi động đầu nó sẽ hỏi information cá nhân. Ảnh chỉ việc điền theo yêu cầu.

 

ĐIỀU CHỈNH FIREWALL

1-- Tạo lệnh shortcut của Cute FTP ra ngoài desktop để sử dụng về sau

2-- Khởi động chương trình

3-- Bấm vào FTP (nút đầu tiên của hàng trên hết)

4 -- Chọn setting rồi chọn OPTION

5-- Một hộp thoại sẽ xuất hiện, điều chỉnh như sau

cute_FTP2.jpg (17565 bytes)

Bấm OK (như vậy là xong)

 

EDIT HOST VÀO VÀO MẠNG (BAO GỒM UPLOAD VÀ DOWNLOAD)

1-- KHởi động chương trình Cute FTP

2-- Bấm nút F4

3-- Chọn ADD SITE (thao tác này không cần làm cho các lần sau)

4-- Điền như sau đây

5-- Rồi bấm OK, sau đó bấm CONNECT để vào mạng

cuteFTP3.JPG (22417 bytes)

Các lần  sau chỉ cần khởi động CUTE FTP

Chọn chuột trái vào GD rồi bấm CONNECT

http://www.buddhismtoday.com/huongdan/su_dung_cuteFTP.htm

 


Vào mạng: 1-9-2001

Hướng dẫn sử dụng chương trình hữu dụng

Đầu trang