Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Ladakh Triển lãm hình ảnh Phật Giáo thế kỷ thứ 11

Hạt Cát dịch


 

EXPRESS FEATURES SERVICE, Jan 7, 2009

Leh, Ladakh (india)  Các hình ảnh từ Ladakh thường là trình bày những nét điêu tàn, đất đai khô cằn hoặc núi non trắng tuyết nhô lên giữa những đám mây mù mịt.

Tuy nhiên, "Alchi", cuộc triển lãm kéo dài một tháng tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia, cho chúng ta một khái niệm về một mặt hoàn toàn khác biệt của Ladakh, với những hình ảnh thuộc thế kỷ thứ 11, những bức bích họa theo  phong cách Kashmiri về Đức Phật, một bức ảnh bán thân ấn tượng của một nhà sư trẻ trong một lớp tăng y vàng rực.

Cuộc triển lãm - được tổ chức bởi Tu Viện Likri, Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo tại Leh và Viện Bảo Tàng Quốc Gia, tọa lạc khoảng 70 km từ Leh,  trưng bày 94 bức ảnh bích họa  và các công trình chạm khắc gỗ từ Tu viện 1000 năm tuổi Alchi. Những bức họa của tu viện đều có xuất xứ từ hồi đầu  thế kỷ thứ 11, đa số các bức họa từ Chùa Dukhang và Sumtsek tọa lạc trong khuôn viên chùa Alchi cho thấy sự ảnh hưởng của những bức tiểu họa Kashmini.

"Kể từ khi nhà sáng lập Lotsawa Rinchen Zangpo, một nhà du lịch, thu mua 32 tác phẩm  từ Kashmir, các bức họa và tác phẩm điêu khắc có một nét ảnh hưởng của Kasmiri. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tính chất Ladakhi như chiếc khăn đội đầu của phụ nữ gọi là Perak được thấy trong tranh.", Koncho Ringzen, viên chức trong Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo, nói như trên.

Trong khi đa số các bức tiểu  họa  đã được tồn tại qua sự tác hại của thời gian và tính chất bất thường của thiên nhiên, các bức bích họa như "Nô Bộc Hoàng Gia" hoặc "Vệ Sĩ" tại Chùa Dukhang bắt đầu có dấu vết rạn nức. Viếng thăm cuộc triển lãm để thưởng ngoạn những biểu tượng thịnh hành nhất của Phật giáo.

Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến 04 tháng Hai.

Beyond Paradise

EXPRESS FEATURES SERVICE, Jan 7, 2009

Leh, Ladakh (india) -- Photographs from Ladakh usually showcase the beauty of that desolate, arid terrain or its snow-clad mountains peeping out from between dense clouds.

However “Alchi”, the month-long exhibition at National Museum, gives us a glimpse into an entirely different side of Ladakh, with pictures of 11th century, Kashmiri-style wall paintings of Lord Siddhartha, a decadent banquet scene of the royal couple sullied by a deep crack, and even a striking portrait of a young monk in a yellow robe.

The exhibition — organised by Likri monastery, the Centre of Buddhist studies in Leh and the National Museum — displays 94 photographs of wall paintings and woodworks from the 1,000-year-old Alchi monastery. The origins of the monastery go back to early 11th century and it is situated about 70 km from Leh. Most of the paintings from Dukhang and Sumtsek temples located in the Alchi monastery show the influence of Kashmiri miniatures.

“Since the founder Lotsawa Rinchen Zangpo, a great traveller himself, brought 32 artists from Kashmir, the paintings and sculptures have a Kashmiri influence. However, some show Ladakhi characteristics such as the headgear called Perak worn by women in this painting,” said Koncho Ringzen, research officer, Centre of Buddhist Studies, pointing to the royal banquet scene.

While most of the miniatures have survived the onslaught of time and the vagaries of nature, wall paintings such as Royal Servants and Guards in Dukhang Temple have developed deep cracks. Visit the exhibition to see the most prevalent icons of Buddhism, Goddess Manjushri and the eight-armed, bedecked Goddess Tara warding off evil in a scene from Asthabhaya. Also, see the majestic scene from Worshippers at Shiva Temple with women worshipping on an elaborate pavilion strewn with flowers.

The exhibition is on till February 4

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=5,7610,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2198_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 10-01-2009

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang