Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoa Kỳ: Viện Bảo Tàng  Philadelphia trưng bày Nghệ thuật Phật giáo vùng Hy Mã Lạp Sơn

Hạt Cát dịch


 

Philadelphia Museum of Art- ArtDaily.com, Dec 19, 2008

PHILADELPHIA, PA.(USA) --Viện bảo Tàng Nghệ Thuật Philadelphiahôm 19 tháng 12, 2008 đã bắt  đầu  một công trình triển lãm mệnh danh "Những Đỉnh Cao của Tín Tâm: Nghệ thuật Phật giáo Hymalayas", trưng bàycho đến tháng Năm 2009.

 

Những tuyệt phẩm trong cuộc triển lãm này  bao gồm gần 1000 năm nghệ thuật từ những vùng đất nằm rải rác đó đây trên rặng Hy Mã Lạp Sơn (miền trung  tâm giữa Tây tạng và  Nepal) và từ những vùng lân cận dưới ảnh hưởng văn hóa của nó.

Các công trình được trưng bày được sắp xếp theo hạng mục từ một tác phẩm Bắc Ấn uy nghi của Đức Phật Ratnasambhava Buddha vào khoảng thế kỷ thứ 11 cho đến công trình vĩ đại và kinh khủng của thế kỷ 18,  phụ bản minh họa Kinh Pháp Cú với Mount Meru từ Mông Cổ.

Mỗi một tác phẩm của các công trình này được sáng tạo theo kiểu dáng đặc biệt của Phật giáo đã từng phát triển trong vùng Hymalayas thường được gọi là Kim Cang Thừa.

Sử dụng một loạt những biểu tượng bằng những hình ảnh  đầy thuyết phục của chư Phật, chư thiên, các bậc thánh cũng như ngôn ngữ và hành động, những hành giả Kim Cang Thừa  gợi lên trong bản thân họ những bước tiến hướng về giải thoát giác ngộ.

Bất cứ là các tác phẩm triển lãm được sáng tạo trên chất liệu gì, kim loại, gỗ, họa phẩm v.v...Bất cứ là chúng được thể hiện một cách tinh vi hay  thô thiển, đơn giản hay  phức tạp, mỗi một tác phẩm chứa đựng đầy ý nghĩa,  mỗi một tác phẩm được sáng tạo như là một bản hướng dẫn cho những tiến trình phụ trợ dọc theo con đường kim cang bất hoại.

Công trình triển lãm được Darielle Mason, nhà phụ trách tổ chức Ấn Độ và Nghệ Thuật Himalayan Stella Kramrisch, trụ sở Philadelphia, chịu trách nhiệm thực hiện.

 

Peaks of Faith: Buddhist Art of the Himalayas Opens at Philadelphia Museum of Art

ArtDaily.com, Dec 19, 2008

PHILADELPHIA, PA.(USA) -- The Philadelphia Museum of Art presents today Peaks of Faith: Buddhist Art of the Himalayas, on view through May 2009. The masterpieces in this exhibition encompass nearly a millennium of art from across the Himalayan region (centered on Tibet and Nepal) and from neighboring areas under its cultural influence.

The works on view range from a sublime North Indian bronze Ratnasambhava Buddha of about the eleventh century to the monumental and gruesome eighteenth-century painting Banquet for Dharmapalas with Mount Meru from Mongolia.

Each of these works was created for the specific type of Buddhism that developed in the area, often called Vajrayana (the indestructible path).

Using an elaborate array of symbolically potent images of buddhas, deities, and holy men as well as words and actions, practitioners of Vajrayana evoke within themselves the steps leading toward enlightenment.

Whether in metal, paint, or wood, whether beautiful or terrifying, simple or intricate, each is dense with meaning, for each was created as a guide to aid progress along the indestructible path.

The exhibition was curated by Darielle Mason, The Stella Kramrisch Curator of Indian and Himalayan Art.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=5,7544,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2177_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 25-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang