Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Phật Giáo Tích Lan Với Dự Án Xây Dựng Công Trình Delta Tại Miến Điện

Dương Tiêu dịch


 

By Ye Lwin, MMTimes, Nov 11, 2008

 

Tin từ Yangon, Miến Điện:

Một ngôi làng hiện đại sẽ được các nhà thầu khoán và cộng đồng Phật Giáo Tích Lan cùng với các tài trợ tài chính từ Đài Loan , sẽ được xây dựng tại Miến Điện cho các nạn nhân trận bão cuồng phong Nargis.

Giai đoạn đầu tiên của chương trình xây dựng Delta  sẽ bắt đầu xây dựng 400 ngôi nhà sẽ được khánh thành bởi toà đại sứ Tích Lan tại Yangon vào tháng 12 năm nay.

Theo lời của Hòa Thượng tiến sĩ Bodagama Chandima Thero, Cố vấn tối cao tôn giáo quốc tế và văn hoá của tổng thống Tích Lan, thì chính phủ Tích Lan đã được giấy phép từ nhà cầm quyền quân phiệt Miến Điện cho 1 khoảnh đất giữa làng Naung Gue và làng Kamapar thuộc tỉnh Kungyangon để xây dựng ngôi làng hiện đại, mỗi căn nhà trị giá 1,250 dollars, tổng cộng chi phí lên tới khoảng ½ triệu đô cho 400 ngôi nhà, không tính tài chính dùng để xây dựng đường xá và các bệnh viện.

Ngôi làng được xây dựng tương tự như mô hình ngôi làng gần bờ biển Ấn Độ Dương Tích Lan sau cơn sóng thần Tsunami năm 2004.

Hoà thượng Bodagama cùng các chư tăng ni và phật tử đã đến Miến Điện lần thứ 3 để theo dõi tình hình nạn nhân cơn bão Nargis và thương thuyết với chính quyền quân phiệt Miến Điện nhằm giúp đỡ các vùng bị bão.

Theo bà Chang Ho Chin, Tổng Thư Ký điều hành Hội Phật Học Nguyên Thủy đã xác nhận rằng Hòa thượng Bodagama và các phật tử cùng các ủng hộ viên từ Tích Lan, Singapore, Đài Loan và các nước Châu Á khác đã giúp đỡ khoảng 225,000 dollars trị giá về mặt thuốc men, thức ăn, quần áo vào tháng 8, và 500,000 dollars vào tháng 10.

Cũng theo bà Chang, thì cho đến nay cộng dồng phật tử Châu Á đã cung cấp và trợ giúp hơn 720,000 dollars cho các nạn nhân cơn cuồng phong Nargis.

Đài Loan, Tích Lan và Miến Điện có 1 mối liên hệ truyền thống văn hoá và tôn giáo lâu đời và đều là những nước mà Phật Giáo chiếm 1 tỷ lệ gần như tuyệt đối .

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=51,7374,0,0,1,0

 Sri Lankan Buddhist coordinates delta construction project

By Ye Lwin, MMTimes, Nov 11, 2008

Yangon, Myanmar -- A NEW modern village is to arise from the destruction wrought by cyclone Nargis, thanks to the generosity of Buddhist well-wishers coordinated by a religious advisor from Sri Lanka.

<< A Buddhist nun from Taiwan (L) hands a donation to U Sein Tin Win, the managing director of Myanma Petroleum Products Enterprise under the Ministry of Energy (R), as the Venerable Dr Bodagama Chandima Thero looks on.
Pic: Lwin Maung Maung

The first phase of the project, comprising 400 homes, is due to be inaugurated by the Sri Lankan embassy in Yangon in December, in Yangon Division.

“We’ve obtained permission to set up a village from the government, which has already granted 180 acres of land between Kamapar village and Naung Gue village in Kungyangon township,” the Venerable Dr Bodagama Chandima Thero, an international religious and cultural adviser to the president of Sri Lanka, told The Myanmar Times last month.

Each house will cost US$1250 to build, for a total construction cost for the 400 homes of $500,000. This is exclusive of the cost of future roads and other buildings such as a clinic, Dr Bodagama Chandima Thero said.

The village is similar in design to a model village on Sri Lanka’s Indian Ocean coastline called Hambantota, which was built after the destruction caused by the 2004 tsunami.

“We have not named the village yet. We will build not only houses but also roads, schools, a mini clinic, a community hall, a library, a computer centre, a stadium, gardens and an administration office in the village,” said Dr Bodagama Chandima Thero.

“This is the third time I have come here to help people affected by Cyclone Nargis. Once I heard the tragic news of the cyclone, I came here first in June at the request of our Sri Lankan president to negotiate with the Myanmar authorities, and to find out what was happening in detail,” he said.

He and his followers decided to assist people in Yangon and its environs affected by cyclone, especially in Kungyangon.

Ms Chang Ho Chin, the deputy secretary general of the Theravada Samadhi Education Association, said that Dr Bodagama Chandima Thero and his supporters from Sri Lanka, Singapore, Taiwan and other Asian countries had contributed

$225,000 worth of building materials, food, clothing and medicine in August, and $500,000 in October. “So far, we have contributed more than $720,000 worth of goods in kind to cyclone victims,” she said.  “We, Sri Lanka and Myanmar, have had a long traditional relationship in terms of culture and religion since time immemorial. Most Myanmar are Buddhists, and we share the same religion,” said Dr Bodagama Chandima Thero. He said people in the affected area had no money or homes but they had loving kindness because of Buddhism.“So we came here to help, and we continue to help,” he said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=51,7374,0,0,1,0

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2114_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 12-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang