Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Diệt trừ mê tín trong Phật giáo
Mỹ Thanh dịch

Khi các vị cư sĩ đến chùa, thiền viện, họ cho rằng đốt nhiều nhang đèn, thì được nhiều phước. Thật là sai lầm khi một số người cho rằng đốt nhiều vàng mã giúp cho người qua đời có tiền để hối lộ cho ngưu đầu mã viện dưới âm phủ.

Tôi cho rằng Phật giáo Trung Hoa chứa đựng rất nhiều mê tín. Những ý nghĩ và thực tập không hợp lý đã làm cho con người mất niềm tin đối với Phật giáo, và việc nầy cần được chỉnh đốn lại. Nếu những thay đổi chung chung không được thực hiện, tôi khó tưởng tượng nổi đạo Phật sẽ ra sao trong tương lai.

Thí dụ, khi người ta đến chùa, họ cho rằng họ sẽ được hưởng phước nhiều ngang bằng con số nhang đèn mà họ đã đốt. Thật là sai lầm. Chúng ta dâng hương cho đức Phật là để tỏ lòng kính trọng. Đã quá đầy đủ chỉ cần một nén nhang với tấm lòng thành. Tại sao phải đốt quá nhiều nén nhang ? Nếu tâm chúng ta không thành, thì không cần biết là chúng ta đốt bao nhiêu nén nhang, cũng sẽ không có tác dụng gì.

Không phải là đức Phật thích mùi hương. Nếu vậy, thì đức Phật có khác chi với người tầm thường. Chúng ta phải thay đổi xu hướng nầy ; nếu không thì con người sẽ nghĩ rằng các vị Phật đều thích mùi hương , và như vậy làm hoen ố thanh danh của Phật giáo. Đó là một sự xúc phạm !

Những người bình thường làm rất đúng khi họ quỳ lại trước các vị Phật, nhưng họ không hiểu chi về ý nghĩa thật sự sau lễ lạy ấy. Họ chỉ cầu nguyện với các đức Phật để được bảo vệ, để đạt được danh vọng, giàu sang, yên ổn, có con trai hoặc con gái, danh tiếng, và quyền lợi.  Những điều họ mong mỏi tìm kiếm chứng tỏ họ là những người ích kỷ và chỉ muốn lợi ích riêng cho bản thân. Họ không nghĩ đến lợi ích của người khác hoặc giúp đỡ tất cả.

Mặc dù các đức Phật và các vị Bố Tát đáp lại các lời cầu nguyện và không làm thất vọng bất cứ chúng sinh nào, thật là sai lầm khi tham lam quá đáng. Khi tôi nhận thấy tình trạng nầy, tôi có rất nhiều cảm xúc. Tôi ước mong thay đổi cách nhìn của họ đối với các vị Phật, để chứng tỏ lòng thành và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Các lời cầu nguyện của họ cần phải được chính đáng, cao quý và sáng láng. Họ cần phải cầu nguyện cho những người khác, không phải cầu riêng cho bản thân. Đó là cách đúng nhất để thực hành như một người Phật tử.

Vài vị xuất gia biện hộ rằng lợi dưỡng từ việc đốt giấy vàng mã, giúp cho người đã qua đời có tiền để hối lộ cho cai ngục dưới âm phủ, để được bớt tội.....Tôi muốn lật đổ sự mê tín nầy ; tôi không muốn đạo Phật phải nhận lấy những lời chỉ trích chê bai không xứng đáng nầy.

Phật giáo không tán thành sự việc đốt giấy vàng mã.

Bài nói chuyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa vào ngày 15, tháng 10, năm 1982.

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/tru_metin.htm

 


Vào mạng: 1-7-2007

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang