Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Lễ Tang & Trà Tỳ Theo Truyền Thống Phật Giáo Korea

Thích Vân Phong


 

Đạo giác tông sư, Tổ đình Hải Ấn (Haeinsa) ở Hapcheon, Tỉnh Nam Gyeongsang  đã thu thần tịch diệt vào ngày 12 tháng 06 năm Kỷ Sửu (02.8.2009).

惺寂堂 道覺 宗師 門徒 代表 惺法

合掌

惺寂堂 道覺 宗師 葬儀委員長 善覺

Lễ Di quan & trà tỳ vào ngày 14-6-Kỷ Sửu (04.08.2009)

Hình ảnh Tang lễ & Di quan & Trà tỳ :

***

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/nguoi/letang.htm

 


Vào mạng: 09-08-2009

Trở về mục "Phật giáo năm Châu"

Đầu trang