Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
HAI THỦ TƯỚNG TRUNG-HÀN THƯỞNG THỨC MÀN BIỂU DIỄN THIẾU LÂM KUNG-FU TẠI CUNG CẢNH PHÚC (SEOUL)
12/3 Bis Kỳ Đồng, Quận 3, TPHCM

 

Phật giáo tại tuyến ngày 11/04/2007. Ngày 10/04/2007 tại Cung Cảnh Phúc (Gyongbokkung) thuộc miền bắc thủ đô Seoul. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan có buổi nói chuyện với hơn 300 thanh niên Trung-Hàn. Sau buổi tiếp chuyện, hai thủ tướng Trung-Hàn thưởng thức màn buổi diễn thiếu lâm Kung-fu do võ tăng Thiếu Lâm buổi diễn và điệu nhảy theo phong cách trẻ( thanh niên Hàn Quốc.

         

 

 

 

 

 

 

Võ tăng Thiếu Lâm đang biểu diễn Thiếu Lâm Kung-fu La Hán Tháp

 Theo http://www.fjnet.com


Nguyên văn là 韩国青年的街舞: điệu nhảy Hip-hop của thanh niên Hàn Quốc. 街舞: điệu nhảy hè phố/đường phố. Tiếng Anh là street dance hay Hip-hop. Từ chính xác của 街舞 là Hip-hop. Tuy nhiên, danh từ này rất dễ bị hiểu sai theo nghĩa biến dạng trong giới trẻ thanh niên Việt Nam, vì vậy người dịch đã châm chước khi dịch cụm danh từ này (Chú thích của người dịch_NVT).

 http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/kongFu_thieulam.htm

 


Vào mạng: 13-4-2007

Trở về mục "Phật giáo năm Châu"

Đầu trang