Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Lợi ích của Thần Chú

 Lama Zopa Rinpoche

 Dịch Việt : Mỹ Thanh


 

 

Tụng niệm thần chú của đức Phật Từ Bi có những lợi ích không thể nghĩ bàn, bao la như không gian vô tận. Kể cả khi một người chẳng hiểu gì về Pháp phật, kể cả khi họ chỉ biết niệm Om Mani Padme Hum, nhưng cuộc sống hạnh phúc nhất là cuộc sống với thái độ vô tư không bị kềm chế bởi tám ngọn gió. Nếu một người sống cuộc sống với thái độ vô tư, không bám víu vào vật chất và chỉ để thời gian niệm Om Mani Padme Hum – thần chú sáu âm tiết đã bao gồm tinh túy của tất cả Pháp – đó là Phát chân thật nhất.

 

Thần chú rất đơn giản, rất dễ nhớ. Nhưng nó không đơn giản khi chúng ta nghĩ đến những lợi ích của thần chú.

Ở đây, tôi chỉ nhắc lại tinh túy của những lợi ích không thể nghĩ bàn :

Nếu một người lỡ phạm lỗi không giữ bốn giới Ba-la-đề-Mộc-Xoa (Pratimoksha vows) nhưng khi niệm thần chú một lần lỗi nầy sẽ được thanh tịnh hóa hoàn toàn, và năm nghiệp báo liên tục, tiêu cực, cũng được thanh tịnh hóa.

Người ta nói rằng trong mật tông, câu chú của ngài Liên Hoa Sinh - Padmatrawa (rgyud padma trwaba) có thể thanh tịnh hóa bốn gốc rễ và luôn cả năm nghiệp báo liên tục tiêu cực .

 

Có một bài pháp tên gọi Người Mười Một Khuôn Mặt được Tán Dương :

« Bhagawan (Tiêu diệt, Xứng đáng, Đi Xa hơn), thần chú tôi thuộc lòng mang năng lực rất mạnh khi được tụng đọc một lần, bốn gốc rễ diệt vong của sự tự giải thoát được thanh tịnh hóa. » 

 

Trong mật tông một người đạt bốn phẩm chất để được sanh vào thế giới thanh tịnh của đức Phật A-Di-Đà (Amitabha Buddha) và những cõi thanh tịnh khác, vào lúc hấp hối, một người sẽ thấy đức Phật và ánh sáng xuất hiện trên nền trời (ánh sáng màu trắng hoặc các áng mây màu sắc khác nhau xuất hiện), các vị trời đang dâng lễ,  và người đó không bao giờ sanh vào các cõi thấp [địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh]. Một người sẽ đến thế giới thanh tịnh của đức Phật hoặc tái sanh làm một chúng sinh ở cõi sung sướng. Điều nầy đã được viết trong bài mật tông của ngài Padma Chöpen gyi Gyud:

 

« Các con, trai cũng như gái, bất kể người nào tụng niệm thần chú Om Mani Padme Hum trong khi nghĩ đến ta, dù chỉ một lần, hoặc chỉ cần ghi nhớ hoặc gìn giữ [thần chú] nơi thân, thanh tịnh hóa năm nghiệp báo liên tục tiêu cực, và tất cả những nghiệp báo xấu và từ bỏ tám thế giới không có cơ hội thực tập chánh Pháp : địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, v…v…  Một người không phải chịu khổ về thân, khẩu, ý.  Một người tự do giải thoát khỏi các sợ hãi về ác thú, kẻ ăn thịt người, người hoặc ma quỷ xấu ác và bệnh tật.  Một người sẽ hiểu được ý nghĩa của Pháp thân (Dharmakaya) ; một người sẽ thấy được sắc thân (rupakaya) và khuôn mặt thiêng liêng của Đấng Từ Bi Vô Lượng. »   

 

Một người niệm mười chuỗi mỗi ngày, nếu họ đi bơi lội, bất cứ ở sông, biển hay ao hồ, nước chạm vào cơ thể của họ cũng được phước lành. Được biết rằng trong vòng bảy thế hệ con cháu của người ấy sẽ không tái sanh vào các cõi thấp – địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bởi vì sức mạnh của thần chú, thân thể người niệm chú được phước lành, và tưởng tượng thân thể của họ giống như thân thiêng liêng của Bố Tát Chenrezig (Quán Âm). Như vậy, thân thể trở nên rất mạnh mẽ, và được phước lành, và sự ảnh hưởng về mặt ý thức nầy kéo dài đến bảy thế hệ, nếu như một người không tỉnh táo để có ý niệm tốt trong lúc lâm chung, họ cũng sẽ không bị tái sanh vào cõi thấp.

 

Cũng như vậy, khi một người niệm mười chuỗi Om Mani Padme Hum khi họ bước vào nước – dù là sông hay biển – nước chạm vào thân người ấy cũng được phước lành, và rồi nước phước lành ấy thanh tịnh hóa các chúng sinh khác, tuy nhiên có vô số tỉ tỉ sinh vật trong nước, thí dụ như nơi biển cả. Và thật là khó tin nổi sự lợi ích do người niệm chú, thiền định mang lại. Khi họ bơi lội hoặc chơi đùa trong dòng nước, họ đã cứu rỗi được các con thú trong nước, giúp chúng thoát khổ nơi cõi thấp hèn. Nếu một người đi trên đường và gió đụng đến thân người ấy, sau đó gió chạm vào các côn trùng, nghiệp xấu của chúng được thanh tịnh hóa và giúp chúng tái sanh ở cõi tốt hơn.

 

 Anh cũng cần phải biết, khi người ấy thoa bóp và đụng một người nào khác, nghiệp xấu của người đó cũng được thanh tịnh hóa. Một người như vậy rất đáng được mọi người chiêm ngưỡng, nhận diện, yêu mến ; tất cả đều trở thành những phương tiện giải thoát những chúng sinh khác. Nếu một người thực tập Nyung Ne thành công trên đỉnh núi, và dưới núi nếu như một người nào khác nhìn thấy vị ấy, thì nghiệp xấu của họ cũng được thanh tịnh hóa.


 Những lợi ích nầy đã được nhắc đến trong mật tông Thuk Je Chen po Ton Shak Pe Gyu. Như vậy, có nghĩa là kể cả hơi thở của người ấy chạm đến bất kể chúng sinh nào, nghiệp xấu của chúng sinh ấy đều được thanh tịnh hóa. Bất kể người nào uống được nước trong dòng sông mà vị ấy đã bơi lội, cũng nhận được phước lành.

 

Một vị lạt-ma Amdo nổi tiếng, ngài Kungthang Jampelyang, có nói :

« Nếu như anh có lòng, kể cả khi anh thực tập Nyung Ne chỉ một ngày, và niệm một câu thần chú sáu âm tiết, kể cả khi anh đã tạo nghiệp xấu có thể bị tái sanh trong cõi địa ngục, và chịu khổ dài hàng, các nghiệp xấu đó cũng được thanh tịnh hóa. » Điều nầy được ghi lại trong bài mật tông của ngài Kungthang jampelyang ; ngài nói :

 

« Anh đã tạo nghiệp xấu rất nhiều, từ vô số kiếp trước, và kể cả kiếp nầy anh có thể rời xa tam bảo, tạo nghiệp xấu ác đối với thầy và các bạn mật tông, và rồi phỉ báng tam bảo, sơ ý sử dụng thức ăn ô nhiễm (thức ăn các cư sĩ cúng dường cho Tăng đoàn). Anh đang ở gần vực thẩm của cõi địa ngục, khi anh bắt gặp bài Pháp như thế nầy, nếu như anh có ý thức, như vậy không có chọn lựa nào khác. Anh phải dốc toàn khả năng để mà thực tập bài pháp nầy. » 

 

Điều nầy cũng được ghi lại trong bài kinh Samato go pe Do :

« Nếu thần chú sáu âm tiết được viết lại bằng tay trên đá hay tường và đàn ông, đàn bà, con trẻ, con gái, con trai và bất cứ chúng sinh nào dùng tay đụng vào thần chú hoặc nhìn thấy thần chú, hoặc chỉ ngó sơ qua, họ cũng sẽ trở thành Bố Tát vào đoạn cuối của luân hồi. » 

 

 Trong bài đúc kết của vị học giả Sera Je Geshe, Geshe Jampa Chodrak : « Như vậy, bằng cách thiền định về thân thể thánh thiện của đức Phật Từ Bi dù chỉ một lần, nghe tên ngài chỉ một lần, hoặc ghi nhớ tên ngài, hoặc nhìn thấy thần chú sáu âm tiết được viết ra hoặc đụng vào thần chú, một người sẽ được bảo hộ, tránh khỏi bệnh tê liệt do các âm hồn De và Za tạo ra, tránh khỏi Yama (Ma Vương), các ác thú, bệnh tật, tránh được hiểm nguy do người hay ma tạo nên, và bất kể ước nguyện nào trong đời nầy – như sống lâu, giàu có, quyền lực, v..v.. – đều được thành tựu. Và năm nghiệp xấu không gián đoạn, v..v.. như nghiệp xấu từ vô thỉ được thanh tịnh hóa, và sẽ được tái sinh ở cõi tốt lành trong tương lai, một người có thể nhìn thấy gương mặt thánh thiện của Bố Tát Từ bi, v..v…

 

 « Có nói là lợi ích thật là không thể nghĩ bàn, chỉ ghi nhớ phẩm chất của Bố Tát Từ Bi, ghi nhớ sự tử tế và phước lành của ngài, chỉ cần niệm danh hiệu ngài, một người cần thực tập, lễ bái và cầu nguyện với ngài, v…v.. » 

Những điều nầy tìm thấy trong bài viết của ngài Geshe Jampa Chodrak, và tôi cũng nói y như ngài vậy.

 

Chúng ta thật là may mắn không thể tượng tượng khi đã gặp Chính Pháp, và có cơ hội niệm chú và thiền định về Phật Từ Bi.  Thật là dễ dàng để thanh tịnh hóa bất cứ nghiệp tích lũy xấu ác nào, không những trong đời nầy, mà còn trong đời quá khứ. Bởi vì chúng ta đã gặp Phật Pháp, và đặc biệt là phương cách nầy, thực tập niệm danh hiệu và thần chú của Phật Từ Bi, một cách dễ dàng để thanh tịnh hóa nghiệp xấu ác và để góp phần tạo công đức dài lâu để có thể đạt giải thoát rốt ráo. Như vậy, chúng ta thật may mắn không thể tin nổi.

 

Như vậy, không còn gì ngu muội cho bằng không lợi dụng cơ hội to tát nầy. Thông thường, một người dễ bị lo ra liên tục, và phí phạm cả một đời. Không những vậy, tất cả các hành động đã làm vì tự ngã với tam độc (Sân, Tham và Si), tạo thêm nghiệp xấu, nguyên nhân của đau khổ.  Sử dụng thân người hoàn hảo nầy để tạo ra đau khổ trong kiếp nầy - thật không có gì ngu si bằng. Nếu như anh cảm thấy có tội trong kiếp nầy, xuyên qua sự thanh tịnh hóa, anh có thể khắc phục được nghiệp xấu ác.

 

Ẩn cư không có nghĩa là chỉ niệm chú với thiền định, mà là thực tập Bát quan trai giới, không phải là mỗi ngày, nhưng ít ra cũng nên thực tập thường xuyên. Ngày đó, bất cứ điều tốt nào anh làm đều gia tăng 100.000 lần. Đây là cách dễ dàng , nhanh chóng để thanh tịnh hóa, thu thập phước đức dài lâu, đạt giải thoát và rồi giải thoát cho chúng sanh khác khỏi đau khổ triền miên và đưa họ đến bến bờ giải thoát một cách nhanh chóng.

 

Kể cả khi anh biết các bài pháp đều là thiền định về bồ đề tâm, anh vẫn cần nhận lấy những phước lành đặc biệt của ngài, vị Phật Từ Bi, như vậy anh cần phải thực tập thiền định và niệm danh hiệu của ngài, để tiếp nhận phước lành của ngài ban cho.  Niệm thần chú nầy là một cách để thực hiện bồ đề tâm, có thể chuyển hóa tâm thức trở thành bồ đề tâm, và làm cho thiền định về bồ đề tâm trở nên hữu hiệu. Thông thường, theo kinh nghiệm của tôi, nơi quê nhà Solo-Khumbu trong dãy Hy-mã-lạp-sơn ở Nepal, có một số người chuyên niệm Om Mani Padme Hum suốt cả đời, mà không biết gì về ba điều cơ bản của đạo phật, không biết cả mặt chữ. Họ không biết đọc, không biết viết, nhưng họ có niềm tin mạnh mẽ, và lòng thành kính sâu xa đối với lòng từ bi và bồ đề tâm và họ sống cả đời niệm câu Om Mani Padme Hum. Những người như vậy rất nhiệt tình, tử tế, và đầy lòng bi mẫn. Đây là kinh nghiệm của tôi, và câu chú thật sự có ảnh hưởng đối với sự chuyển hóa tâm thức trở nên người có tấm lòng rộng lượng, đầy lòng từ bi.

 

Không có bồ đề tâm, anh không thể tạo ra hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Anh không thể hoàn thành công việc tốt đẹp cho tất cả chúng sinh. Điều nầy không thể xảy ra, và anh không thể đạt được đầy đủ các phẩm chất về hiện thực và chấm dứt, thậm chí kể cả cho bản thân anh.

 

Lời ghi cuối sách :

Lama Zopa Rinpoche đúc kết trong kỳ nghỉ tại Deer park Buddhist Center, Madison, Wisconsin, vào tháng 7 năm 2000. Lhundup Damcho ghi lại và hiệu đính © FPMT, 2000

Nguồn :  http://amitabhahospice.org/hospice/compassion.php

 


http://www.buddhismtoday.com/viet/mattong/loiich_thanchu.htm

 


Vào mạng: 1-6-2007

Trở về mục "Mật Tông"

Đầu trang