Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

VĂN TẾ TỬ NẠN VONG LINH TRONG CƠN BÃO KATRINA, VÙNG NEW ORLEANS, LOUISIANA, MISSISSIPPI, ALABAMA

(Bài điếu văn đọc trong đàn tràng cấu siêu tại Chùa Quang Thiện, Ontario, California, đêm Thứ Bảy, ngày 03 – 09 – 2005)

 Thích Đồng Trí


 

Hỡi ôi !

Sấm sét vang trời, gió dông mịt đất

Bao nhiêu năm dựng xây sự nghiệp, chốc cơ đồ trôi nổi sóng xô,

Suốt đời người bồi đắp công danh, thoáng tên tuổi chôn vùi bụi lấp.

 

Nhớ Linh xưa

Luẩn quẩn làm ăn, loay hoay kiếm sống

Dù ở giữa cảnh hiểm nguy biến động

Vẫn sắt son gắn bó với quê hương

Nào ngờ đâu cảnh dâu bể tang thương

Bỗng ập đến gây đoạn trường, đổ nát.

Mới thấy đó mà giờ đây mất xác

Vừa trùng phùng nay tan tác phân ly.

Trận cuồng phong dữ dội cuốn qua đi

Hàng trăm mạng, tử thi phơi nhan nhản

Xót thương vô hạn

Đau khổ chập chồng.

 

Bãi cát sình, con cứ đứng đợi trông

Buồng the lạnh, vợ mãi nằm trăn trở

Đau đớn bấy!  Người ra đi, kẻ ở

Tang tóc thay ! Cảnh đổ vỡ hoang tàn

Văng vẳng tiếng kêu oan

Biết trời xanh có thấu?

New Orleans ai đã gây nên tội

Mà bây giờ trơ trọi bãi tha ma ?

Lòng nào lòng chẳng xót xa

Nhân  ngày xá tội thiết tha nguyện cầu.

 

Hương linh hãy hồi đầu tu niệm

Hãy quên đi những chuyện đau thương

Xem như một giấc mộng trường

Đừng van víu nữa tìm đường thoát ra.

 

Đã sanh thân vào Ta Bà bể khổ

Giờ chết chìm đâu còn chỗ dựa nương?

Hôm nay xin  đốt nén tâm hương

Thắp nến sáng khắp mười phường thế giới

 

Có nghe chăng, tiếng gọi về, Linh hỡi?

Đến đàn tràng nơi pháp hội hôm nay

Bao hương hoa, trà quả đã dâng bày

Xin thọ lãnh tấm lòng thành kính tưởng.

 

Đây phẩm vật hiện tiền xin  chứng hưởng

Rồi phát tâm quy hướng chốn Phật đài

Hãy quay về nương tựa, đảnh lễ Ngài

Để dứt nghiệp, được ơn từ tế độ

 

Để thoát cảnh sống bơ vơ sầu khổ

Để linh căn có được chỗ khai thông

Để trừ tiêu bao phiền não nơi lòng

Để vượt thoát ra ngoài vòng sanh tử.

 

Lời niệm Phật nguyện ngân vang xứ xứ

Cầu muôn loài không còn sự bi thương

Cầu lục thân quyến thuộc được an khương

Nguyện linh  thảy vãng về phương cực lạc.

http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/vante_vonglinh.htm

 


Vào mạng: 8-9-2005

Trở về mục "Diễn đàn"

Đầu trang