Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
 THIỀN  PHÁI  LIỄU  QUÁN 1667-1742
07/1/07

        

Lần đầu tiên, tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc hội thảo về thiền phái Liễu Quán, dưới sự chứng minh của HT T.Trí Quảng và tham dư có HT Thiện Nhơn, trưởng BTS tỉnh Bình Định, GS Lê Mạnh Thát, TT Bảo Nghiêm, TT Chân Quang, TTViên Giác và một số chư tôn đức các tỉnh thành. Đồng thời tổ chức khóa tu 3 ngày cho Phật tử.

Nhân ngày giổ tổ Thiền sư Liễu Quán thứ 15, tại tổ đình Bảo Tịnh, Phú Yên, do HT Tâm Thủy trụ trì và tỉnh hội  PG  Phú Yên tổ chức, gồm 9 huyện thị thuộc tỉnh Phú Yên tham gia khóa tu; khởi đầu từ ngày 19 đến ngày 21 tháng11 năm Bính Tuất. Ngày 20, mở đầu cho cuộc hội thảo về thiền phái Liễu Quán.

Thiền sư Liễu Quán, năm 12 tuổi đến học tại chùa Hội Tôn do Thiền sư Tế Viên khai sơn, năm 1689 thầy viên tịch, tổ Liễu Quán được 19 tuổi, ngài bắt đầu vân du cầu học, khi còn là du tăng, đã đến chùa Thiên Thọ, thụ giới với Thiền sư Giác Phong vào năm 1690 -1691.Năm 1702, Thiền sư Liễu Quán cũng ra chùa Ấn Tôn, tức chùa Từ Đàm ngày nay để cầu pháp với HT Thiền sư Tử Dung, ngài được T.S Tử Dung yêu mến nhất;Lần thứ hai vào năm 1708, gặp và được TS.Tử Dung ấn chứng cho tổ đạt ngộ, và lần thứ ba cũng là lần sau cùng tổ Liễu Quán gặp TS. Tử Dung tại Quảng Nam, trình bài kệ “ Tắm Phật”.

Thiền sư Liễu Quán được xem là vị lãnh đạo công cuộc chấn hưng PG đàng trong. Ngài là người làng Bạc Mã, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, sinh năm 1670 trong gia đình nghèo, mồ côi mẹ năm lên 6. năm 12 tuổi vào ở chùa Hội Tôn với cha. Năm 1690 vượt núi băng ngàn ra Thuận Hóa, tới chùa Thiên Thọ cầu pháp với TS Giác Phong;

Năm 42 tuổi, Ngài thành lập nhiều Đạo tràng, đó là chùa Thiền Tôn, Viên Thông, Hội Tông, Cổ Lâm và Bảo Tịnh ở Phú Yên ; Do dân tộc hóa pháp hành, Ngài biến thiền phái Lâm Tế của Trung Hoa thành thiền phái Liễu Quán của VN ở đàng trong.

Hôm nay, môn nhơn pháp quyến truyền đăng tục diêm, hiện tại Phú Yên, vẫn còn tiếp nối tông pháp của Ngài;sau 30 năm đất nước thống nhất và hòa bình, tỉnh hội PG Phú Yên kết hợp với chùa Bảo Tịnh của HT  Tâm Thủy đứng ra tổ chức khóa tu cho Phật tử và làm cuộc hội thảo đầu tiên mang tầm vóc quốc gia, ôn lại công trạng của tổ khai sơn tông môn đối với PGVN, đồng thời mở đường cho các tông phái khác có những cuộc hội thảo đa dạng hơn đánh dấu sắc thái văn hoá PG góp phần khởi sắc cho nền văn hoá dân tộc;

 

           

http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/thienphai_lieuquan.htm

 


Vào mạng: 14-1-2007

Trở về mục "Diễn đàn"

Đầu trang