Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CỦA ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 14/12/2008 đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ do thầy Phổ Giác hướng dẫn đã đến chùa Thiên Phước, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thuyết giảng và phát quà cho gần 300 hộ gia đình nghèo cùng các em trong lớp học tình thương tại đây. Tổng trị giá các phần quà khoảng 30 triệu đồng do nhóm Phật tử Hải Hạnh ở Úc, Ngọc Hường và các Phật tử gần xa đóng góp. Một số hình ảnh trong chuyến đi:

 

Các Phật tử đang nghe thầy Phổ Giác thuyết pháp.

 

Thầy Phổ Giác đang phát quà.

 

http://www.buddhismtoday.com/tuthien/tuthien_dongthap.htm

 


Vào mạng: 20-12-2008

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang